W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 1/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku

Protokół Nr 1/2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 11 grudnia 2006r.

Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie trzeciej kadencji zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności stanowi

załącznik nr l do nin. protokołu).

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie.

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 3. Józef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.

 4. Przemysław Gęsicki- Starosta Lipnowski poprzedniej kadencji

 5. Krzysztof Klimaszewski- Wicestarosta Lipnowski poprzedniej kadencji

 6. Zygmunt Lewandowski- członek Zarządu Powiatu Lipnowskiego poprzedniej kadencji

 7. Jerzy Szyjkowski- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 8. Juliusz Bieniek- radca prawny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

 9. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 10. Mariola Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Pierwsze posiedzenie rozpoczął o godzinie 1200 Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie powiedział, że na wniosek członka Zarządu T. Woźnickiego zostało zorganizowane spotkanie ustępującego Zarządu Powiatu w Lipnie i nowowybranego Zarządu celem przedstawienia najistotniejszych problemów, z którymi zmierzał się Zarząd Powiatu w Lipnie, bo jak zaznaczył najważniejsze jest by przejęcie władzy w powiecie nastąpiło spokojnie, by powiat normalnie funkcjonował. Następnie podziękował Staroście poprzedniej kadencji i członkom ustępującego Zarządu za cały 4-letni okres sprawowania władzy w powiecie zwracając się o wskazanie nowowybranemu Zarządowi tych wszystkich spraw, które wymagają pilnego załatwienia przez nowe władze samorządowe.

P. Gęsicki- Starosta poprzedniej kadencji- powiedział, że niezręcznością byłoby wskazywanie nowemu Zarządowi czegokolwiek. W imieniu ustępującego Zarządu powiedział, że w tej chwili najważniejsze jest zakończenie roku budżetowego i dokończenie wszystkich spraw związanych z projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007r. Podkreślił, że należy dopilnować, by SP ZOZ w Lipnie wykorzystał otrzymaną od Wojewody dotacje w wysokości 750 tys. zł na ratownictwo medyczne, jak również dokończenie wszelkich prac dostosowujących DPS w Nowej Wsi do standardów unijnych. Nadto powiedział, że odwiecznym problemem dla powiatu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Wskazał, ze podczas ostatniej kadencji zrobiono dużo dla szpitala powiatowego tj. nastąpiła zmiana kierownictwa zakładu, podejmowano uchwały o realizacji programów naprawczych i restrukturyzacyjnych, które jednak nie przyniosły spodziewanych rezultatów, gdyż dług nadal się powiększa. Dodał, że nie jest to wina ustępującego Zarządu oraz Rady tylko takie są tendencje w całym kraju. Nadmienił, że w tej chwili najważniejsze jest uregulowanie przez szpital tzw. ZUS ,,gorącego”. Wskazał, że w październiku wpłynęło ze strony SP ZOZ w Lipnie pismo dotyczące restrukturyzacji finansowej Zakładu poprzez poręczenie kredytu dla szpitala w wysokości 15 mln zł, ale zarząd zapoznał się z tymi dokumentami mając świadomość, że to temat dla nowowybranych władz powiatu, dlatego dokumenty w tym zakresie zostały skierowane pod obrady Rady Społecznej przy SP ZOZ Lipnie.

Wskazał ,że planowany dla lipnowskiego szpitala kontrakt z NFZ opiera się na wysokości tegorocznego kontraktu. Ponadto w szpitalu należy dokonać regulacji podwyżek wynagrodzenia pracowników lipnowskiego szpitala. Powiedział, że w ciągu tych 4-lat prowadzone były liczne rozmowy w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia odnośnie pomocy dla lipnowskiego szpitala, ale było to tylko puste gadanie. Powiedział, że przyjęcie przedstawicieli powiatu lipnowskiego w tych instytucjach było bardzo miłe, eleganckie, rozmówcy orientowali się w sytuacji lipnowskiego szpitala, ale szpital nie doczekał się żadnej konkretnej pomocy tylko kończyło się na wymijających pismach.

Wskazał, że nie udało się również przenieść oddziałów psychiatrycznych ze szpitala przy ul.11 Listopada do budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej i w ten sposób zmniejszyć koszty. Dodał, że zakupem budynku starego szpitala poważnie zainteresowany jest Urząd Miasta Lipna i dlatego należy kontynuować działania na rzecz przeniesienia oddziałów psychiatrycznych do głównego budynku szpitala.

Ponadto zaznaczył, że władze samorządowe powiatu stają przed problem oświaty tj. coraz mniejszą subwencje a taką samą infrastrukturą oświatową, którą trzeba będzie utrzymywać. Nadmienił, że problem ten pojawi się przede wszystkim w Zespołu Szkół w Skępem, w którym znacząco spada liczba uczniów a obiekty szkolne są bardzo duże. Wskazał, że pewne rzeczy w tym zakresie zostały zapoczątkowane, ale ta kadencja będzie musiała zastanowić się nad zasadnością utrzymywania gospodarstwa pomocniczego w Zespole Szkół w Dobrzyniu, w którym nie ma kierunku rolniczego. Dodał, że wiele w tej kadencji zostało zrobione, by dostosować Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi do standardów unijnych a zadaniem tej kadencji będzie kontynuacja tych działań, by Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi osiągnął wreszcie wymagane przez Unie Europejską standardy. Kończąc powiedział, że wiele działań podjęto dla prawidłowego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Lipne a do nowych władz będzie należało dalsze usprawnienie funkcjonowanie urzędu Starostwa.

K. Klimaszewski- Wicestarosta Lipnowski poprzedniej kadencji- zadeklarował chęć pomocy i współpracy, zwłaszcza jeżeli chodzi o Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Wskazał, że złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie , gdyż chciałby, by jej przewodniczył Starosta tej kadencji lub wytypowany przez niego przedstawiciel. Nadto nadmienił, że było zaplanowane posiedzenie Rady Społecznej jednakże okazało się, że jest rozbieżność między dokumentami, które posiadał szpital a tymi, które były w posiadaniu Zarządu.

Następnie na ręce Wicestarosty P. Wojciechowskiego przekazał dokumenty związane z restrukturyzacją finansową SP ZOZ w Lipnie. Dodał., że jest to dokument będący podstawą do dalszej dyskusji i ostatecznie do podjęcia przez Radę Powiatu w Lipnie. Wskazał, że samorząd miasta Lipna jest zainteresowany kupnem budynku szpitala przy ul. 11 Listopada w zamian za umorzenie podatku od nieruchomości, spłacenie hipoteki zajętej na rzecz ZUS a pozostałe pozyskane ze sprzedaży środki szpital przeznaczy na adaptację pomieszczeń na oddziały psychiatryczne w budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej. Zwrócił się z pomysłem utworzenia placówki opiekuńczo- wychowawczej w Zespole Szkół w Skępem, by w pełni wykorzystać te obiekty.

Z. Lewandowski- powiedział, że dobrze ze członek Zarządu ustępującej kadencji został członkiem Zarządu nowej kadencji, wiec będzie kontynuował i przekazywał obecnemu zarządowi wszystkie problemy, sugestie. Powiedział, że dla niego najważniejszy jest człowiek, dlatego zwrócił się o godne wynagradzanie pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.

Zwrócił się o kontynuowanie działań na rzecz budowy chodnika przy ul. Okrzei prowadzącego do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, oraz na rzecz budowy obwodnicy Miasta Lipna jak również na rzecz budowy świateł na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada, Sierakowskiego, Mickiewicza i Włocławskiej, by ruch w Lipnie był bezkolizyjny.

P. Gęsicki- Starosta poprzedniej kadencji- powiedział, że należy jeszcze powiedzieć o drogach, które jego zdaniem są jedne z lepszych w województwie. Wskazał, że oczywiście są miejsca gdzie nawierzchnie drogi są niezadowalające, ale ostatecznie nie jest najgorzej. Wskazał, ze jest to zasługa władz powiatowych wszystkich kadencji, które przez całe 8 lat dużą wagę przykładały do dróg powiatowych. Zaznaczył, że ważną sprawą jest obwodnica miasta Lipna. Powiedział, że władze samorządowe powiatu lipnowskiego ustępującej kadencji zrobiły w tym kierunku pierwszy krok podejmując uchwałę intencyjną. Nadmienił, że w ostatnim czasie nadeszła odpowiedź wymijająca z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie możliwości budowy obwodnicy miasta Lipna.

Z. Lewandowski- zwrócił się do władz powiatowych o zwracanie uwagi by nie był przekraczany tonaż na drodze Chrostkowo- Stalmierz.

T. Woźnicki- powiedział, że całkowicie zgadza się z Kolegami, członkami Zarządu poprzedniej kadencji co do istotnych do powiatu lipnowskiego spraw, które zostały przedstawione członkom Zarządu nowej kadencji. Podkreślił, że jest wdzięczny, że członkowie Zarządu ustępującej kadencji przybyli na to dzisiejsze spotkanie, bo jest ono okazją do kulturalnej dyskusji nad istotnymi dla powiatu lipnowskiego sprawami. Wskazał, że sprawa SP ZOZ w Lipnie była tą najistotniejszą dla mijającej kadencji. Zaznaczył, ze w ostatnim czasie wpłynęły z SP ZOZ w Lipnie dokumenty dotyczące restrukturyzacji finansowej szpitala- pozwalające na spłacenie tzw. ,,ZUS gorącego”, ale były one za mało dyskutowane, by w tej chwili można było podjąć jakąś decyzję. Podkreślił, że w tej chwili komornik ściąga około 2 mln zł, więc trzeba rozważyć, czy będzie lepsze dla szpitala spłacanie rat kredytu pozwalającego na spłacenie tzw. ZUS ,,gorącego” za poręczeniem powiatu, czy dalsze opłacanie działalności komornika. Drugim ważnym problemem jest prawdopodobieństwo zmniejszenia subwencji oświatowej o około 300, 400 tys. zł.

Podkreślił, że w poprzedniej kadencji pilotował sprawę powiększenia parkingu przy Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b i w tym zakresie zostały już podjęte pewne czynności- stosowana uchwała Rady Powiatu w Lipnie, w tej chwili jest wykonywany podział nieruchomości.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- powiedział, że Rada Powiatu w Lipnie poprzedniej kadencji przyjęła program restrukturyzacyjny SP ZOZ w Lipnie, a mimo to zadłużenie ciągle narasta.

K. Klimaszewski- wicestarosta poprzedniej kadencji- powiedział, że w szpitalu powinna być robiona kalkulacja na każdy oddział oddzielnie, by było wiadomo, który z nich przynosi największe straty.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- powiedział, że z ramienia samorządu powiatowego była przeprowadzona kontrola w SP ZOZ w Lipnie i zostały wystosowane zalecenia pokontrolne. Zwrócił się z pytaniem, czy zostały one zrealizowane przez szpital, bądź na jakiem etapie jest ich realizacja?

K. Klimaszewski- Wicestarosta poprzedniej kadencji- powiedział, że kontrola w szpitalu była przeprowadzona w miesiącu kwietniu. Wskazał, że SP ZOZ w Lipnie ustosunkował się do zaleceń pokontrolnych w swoim piśmie. Dodał, ze zalecenia pokontrolne nie precyzowały terminu realizacji danego zalecenia pokontrolnego.

P. Gęsicki- Starosta poprzedniej kadencji- powiedział, że szpital nastawiony jest na ,,nie” w stosunku do organu prowadzącego. Podkreślił, że Zarząd poprzedniej kadencji nie chował niczego pod dywan, tylko jeżeli były nieprawidłowości informował o nich właściwe służby tj. Prokuraturę, czy Rzecznika Dyscypliny Publicznej np. o fałszowaniu dokumentów. Wskazał, ze obecne władze powinny się nastawić, że trudna jest współpraca ze szpitalem, a problem leży w pracy urzędników szpitala. Nadmienił, że podczas tej kadencji należałaby zmobilizować dyrekcję do lepszej współpracy ze Starostwem. Zaznaczył, że podczas ubiegłej kadencji samorząd powiatowy przeżył bardzo wiele m.in. akcje strajkowe pielęgniarek i położnych, ale jakoś udało się rozwiązać problemy dotyczące pracowników szpitala, choć nie udało się zmniejszyć długu jednostki. Dodał, że od tego roku powiat musi przekazywać do RIO sprawozdanie dotyczące finansów SP ZOZ w Lipnie, a jego zdaniem zmierza to do tego, by połączyć budżet powiatu ze szpitalem. Dodał, że to dyrektor odpowiada za funkcjonowanie zakładu i jest z tego rozliczany. Zaznaczył, że póki co SP ZOZ w Lipnie spłaca raty za kredyt, który poręczył powiat i raty za tomograf komputerowy, gdyż przyjął to sobie za punkt honoru. Zwróci się do nowych władz o podjecie działań na rzecz jak najszybszego przeniesienia oddziałów psychiatrycznych do nowego budynku szpitala.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- zwrócił się z pytaniem, czy została wykonana kalkulacja kosztów przeniesienia oddziałów psychiatrycznych do nowego budynku szpitala.

K. Klimaszewski- Wicestarosta poprzedniej kadencji – powiedział, że szpital dokonał kalkulacji kosztów przeniesienia oddziałów psychiatrycznych do budynku szpitala przy up. Nieszawskiej.

Przewodniczący Zarządu- podziękował członkom Zarządu poprzedniej kadencji za wszystkie przekazane sugestie i za wspólne spotkanie jak również za 4 –lata działalności na rzecz powiatu lipnowskiego. Dodał, że Zarząd Powiatu w Lipnie zamierza być konsekwentny i stanowczy w stosunku do Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie i rozliczać ją z realizowanych działań.

Posiedzenie opuścili członkowie Zarządu poprzedniej kadencji tj. P. Gęsicki, K. Klimaszewski i Z. Lewandowski.


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie K. Branowski przeszedł do realizacji właściwego porządku posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie przedstawiając proponowany porządek obrad.

Poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dotyczące dokonania przeniesień między paragrafami w tej jednostce. Wskazała, że zmiany te podyktowane są koniecznością zwiększenia wydatków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów związanych z realizacją zadań wynikających z programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, by zmiany te omówić przy okazji punktu dotyczącego przedstawiania Programów Naprawczych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Innych uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjecie uchwały w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek./ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej./ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 3. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 • przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 • przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 • przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Lipnie /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 • przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: delegowania do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Rady Powiatu w Lipnie. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 • przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 • przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Programu Naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. /ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/.

 1. Rozpatrzenie pisma Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Lipnie w sprawie: wsparcia finansowego na zakup upominków dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi PCK /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 2. Przedstawienie wstępnych wyliczeń do regulaminu płacowego dla nauczycieli (ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 3. Omówienie aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej SP ZOZ w Lipnie./ref. Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J. Szyjkowski/.

 4. Sprawy różne.

 • sprawa zmiany przedstawiciela Starosty Lipnowskiego w składzie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie.

 • rozpatrzenie pisma Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lipnie w sprawie

 • przekazania na paczki świąteczne dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej

 • artykułów żywnościowych lub środków pieniężnych


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjecie uchwały w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek./ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Powiedział, że ta uchwała formalnie w imieniu Zarządu Powiatu upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek, a w szczególności do reprezentowani ich przed sądami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami i bankami w zakresie czynności związanych z prowadzeniem tych jednostek oraz do udzielania pełnomocnictw do zastępstw procesowych. Dodał, że w projekcie uchwały zawarty jest również zapis, że jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej./ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że to Zarząd Powiatu jest zarządca dróg powiatowych, ale może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej powołanej do zajmowania się tymi sprawami tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

Ad.4. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że były prowadzone wstępne rozmowy z Przewodniczącym Rady, by III sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 21 grudnia 2006r. Powiedział, że został przygotowany projekt porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Lipnie.

J. Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie- powiedział, że na tej sesji musi zostać podjęta uchwała o wygaśnięciu mandatu radnego R. Dobieszewskiego oraz o wstąpieniu radnego A. Łaniewskiego w miejsce radnego M. Baranowskiego. Ponadto powiedział, że III sesja została zaplanowana w okresie, kiedy mają miejsca spotkania wigilijne, więc zaproponował, by III sesja rozpoczęła się o godzinie 12,00.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwołania na dzień 21 grudnia 2006r. o godz. 12,00 III sesji Rady Powiatu w Lipnie, proponując jednocześnie porządek obrad tejże sesji.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do Sekretarza Powiatu o przedstawienie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie przewidzianych na III sesję Rady Powiatu w Lipnie.

 • przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie-przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że Rada Powiatu w Lipnie może upoważnić Przewodniczącego Rady do dokonywania wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Lipnowskiego z wyjątkiem ustalenia jego wynagrodzenie, gdyż to należy do wyłącznej kompetencji Rady powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty i skierował pod obrady Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu/.

 • przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie-przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w przygotowany projekt uchwały zawiera kropki w miejscach poszczególnych składników wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego, by członkowie Zarządu mogli się wypowiedzieć co do ich wysokości i łącznej kwoty wynagrodzenia Starosty.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że nie chce uczestniczyć w dyskusji na ten temat, dlatego zaproponował, by ten punkt został rozpatrzony bez jego udziału na końcu posiedzenia.

Ten punkt zgodnie z propozycją Przewodniczącego Zarządu został przeniesiony przez wszystkich członków Zarządu do rozpatrzenia na koniec posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie.

 • przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Lipnie /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, ze w projekcie uchwały zostały zaplanowane wolne miejsca na członków komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie, bo to na sesji będą zgłaszani kandydaci do pracy w poszczególnych komisjach stałych Rady Powiatu w Lipnie. Dodał, że wszystkie komisje stałe Rady Powiatu w Lipnie, poza komisją rewizyjna, konstytuują się same na swoich pierwszych posiedzenia, tylko do Komisji Rewizyjnej Rada Powiatu w Lipnie przypisuje danego radnego do funkcji w tej komisji tj. na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków komisji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Lipnie i skierował pod obrady Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu/.

 • przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: delegowania do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Rady Powiatu w Lipnie. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że zgodnie z ustawą to Starosta powołuje tą komisją. Dodał, że w skład komisji wchodzą przedstawiciele straży, inspekcji oraz dwóch przedstawicieli Rady Powiatu. Dodał, że w projekcie uchwały są dwa wolne miejsca, bo to radni podczas sesji zgłoszą swoich przedstawicieli do pracy w tej komisji i to ostatecznie Rada Powiatu w Lipnie dokona ich wyboru.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: delegowania do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Rady Powiatu w Lipnie i skierował pod obrady Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu/.

 • przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. i skierował pod obrady Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu/.Na posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie przybył Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie J. Szyjkowski i radca prawny tej placówki J. Bieniek.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie zaproponował, by nie marnować cennego czasu dyrekcji SP ZOZ w Lipnie i przejść do realizacji 6 punktu porządku obrad poświęconego sytuacji w lipnowskim szpitalu.Ad. 6. Omówienie aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej SP ZOZ w Lipnie./ref. Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J. Szyjkowski/.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- powiedział, że SP ZOZ w Lipnie jest niezwykle ważny dla Powiatu Lipnowskiego. Wskazał, że dyrekcja SP ZOZ w Lipnie została zaproszona na to posiedzenie, by przedstawić zarządowi nowej kadencji sytuację finansową i organizacyjną, w której znajduje się ta placówka. Zwrócił się do Dyrekcji o zreferowanie w jakim stanie władze samorządowe zastają SP ZOZ w Lipnie, jak wygląda kwestia przeniesienia oddziałów psychiatrycznych do budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej, jak przedstawia się sprawa kontraktu na 2007r., jak realizowany jest program naprawczy i ostatecznie jaka jest sytuacja finansowa zakładu?

J. Szyjkowski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że czuje się zaszczycony, że został zaproszony na pierwsze posiedzenie zarządu, że sytuacja lipnowskiego szpitala jest tak ważna dla zarządu nowej kadencji. Na wstępie powiedział, że należy przede wszystkim pamiętać, ze szpital prowadzi swoją podstawową działalność, a mianowicie przyjmuje i leczy pacjentów. Dodał, ze każdy pacjent jest załatwiany, jest właściwie leczony, że na działalność medyczną lipnowskiego zakładu opieki zdrowotnej nie ma skarg do izby lekarskiej. Wskazał, że sprawy związane z kontraktem na 2007 rok zostaną zamknięte pod koniec miesiąca. Wskazał, że negocjacje kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia są trudne, gdyż SP ZOZ w Lipnie może otrzymać o 3 mln zł więcej, ale środki te mogą być tylko przeznaczone na podwyżki dla pracowników tej placówki. Dodał, że szpital prowadzi rozmowy, by NFZ zwiększył środki dla szpitala z tytułu rozszerzenia jego działalności medycznej ( zwiększenie rejonu leczenia udarów mózgu, posiadanie dobrego ultrasonografu, posiadanie tomografu komputerowego) tj. przeznaczył dodatkowe środki na leczenie udarów mózgu, na Szpitalny Oddział Ratunkowy, na oddział położniczo- ginekologiczny a tytułu znacznego wzrostu pacjentek i porodów ( 2004r.- 335 porodów, 2005r.- 355 porodów, w tym roku jest już 501 porodów). Wskazał, ze szpital dobrze wykorzystuje tomograf komputerowy ( wykonano już 1335 badań, w tym 50% wykonywane jest dla podmiotów zewnętrznych). Zaznaczył, że kontrakt na 2007r. na pewno zostanie utrzymany na poziomie roku 2006, ale trwają negocjacje, by NFZ zwiększył kontrakt z uwagi na leczenie udarów, zwiększenie liczby porodów i z uwagi na ratownictwo medyczne.

Następnie przedstawił sytuację finansową zakładu. Powiedział, ze szpital ma największe zadłużenie wobec ZUS, które wynosi na dzień dzisiejszy ponad 20 mln zł. Wskazał, ze cały czas prowadzone są rozmowy z centralą ZUS w Warszawie odnośnie rozłożenia zadłużenia na raty, ale centrala stawia warunek spłacenia przez SP ZOZ w Lipnie tzw. ZUSu ,,gorącego”, które wynosi 9 mln zł, a dopiero wówczas są skłonni resztę zadłużenia rozłożyć na raty.

Dodał, że szpital posiada także inne zadłużenia publiczno- prawne w stosunku do Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do Urzędu Skarbowego, jednostek samorządowych, w tym przede wszystkim w stosunku do miasta Lipna. Wskazał, że prowadzone są rozmowy z władzami Miasta Lipna, ze gdyby samorząd miasta Lipna kupił budynek szpitala przy ul. 11 Listopada, wówczas miasto spłaciłoby hipotekę ZUS, umorzyło szpitalowi podatek od nieruchomości oraz pozostałe środki przeznaczyło na adaptację pomieszczeń w budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej w związku z przeniesieniem oddziałów psychiatrycznych.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie K. Baranowski- powiedział, by SP ZOZ w Lipnie jeszcze raz wystąpił z podaniem do władz Miasta Lipna o umorzenie podatku od nieruchomości a on ze swej strony obiecał, że jako Starosta Lipnowski, włączy się w rozmowę na ten temat z władzami miasta Lipna. Zadeklarował również swój udział na sesji Rady Miasta Lipna, na której będzie rozpatrywana ta sprawa.

Następnie zwrócił się z pytaniem odnośnie zadłużenia szpitala wobec pracowników.

J. Szyjkowski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że szpital jest do tylu jeden miesiąc jeżeli chodzi o wypłatę wynagrodzenia pracownikom. Wskazał, ze ponadto szpital zalega z tzw. ,,trzynasta pensją” z lat ubiegłych i odsetkami od ustawy 203. Zaznaczył, że nadto szpital posiada zadłużenie z tytułu dostaw i usług, co w sumie daje SP ZOZ w Lipnie zadłużenie powyżej 32 mln zł. Nadmienił , że komornik miesięcznie zabiera około 300 tys. zł. Wskazał, ze w ostatnim czasie do Zarządu Powiatu w Lipnie poprzedniej kadencji SP ZOZ w Lipnie przedłożył program restrukturyzacji finansowej Zakładu oparty na kredycie. Poprosił radcę prawnego J. Bieńka o przedstawienie szczegółów tej restrukturyzacji.

J. Bieniek- radca prawny w SP ZOZ w Lipnie- powiedział, ze restrukturyzacja szpitala w przedłożonej formie opiera się na kredycie wieloletnim, który zostałby przeznaczony na spłatę zadłużenia wobec ZUS tzw. ZUSu ,,gorącego”. ZUS jest skłonny wówczas resztę zadłużenia rozłożyć na raty. Wskazał, że jeden z banków jest zainteresowany udzieleniem kredytu dla SPZOZ w Lipnie za poręczeniem powiatu. Poręczenie powiatu udzielone byłoby raz do roku na taką kwotę, jaka w danym roku powinna zostać spłacona. Poinformował, ze bank daje również możliwość odroczenia spłaty kredytu na dwa lata. Wskazał, że celem tej restrukturyzacji jest zwolnienie hipotek, zakończenie egzekucji komorniczej i dobry układ z ZUS-em. Nadmienił, ze wartość szacunkowa budynku starego szpitala określona została na ponad 2 mln zł i uwzględnia wycenę nieruchomości w całości. Wskazał, ze zgodnie ze wszystkimi procedurami zostały rozpisane dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości starego szpitala, ale nie zgłosił się żaden oferent. Zgodnie z prawem teraz mogą nastąpić rokowania na sprzedaż tej nieruchomości.

J. Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie- zwrócił się z pytaniem, czy został zrobiony kosztorys adaptacji przeniesienia oddziałów psychiatrycznych na budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej.

J. Szyjkowski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że siłami własnymi dokonane zostały szacunkowe koszty przeniesienia oddziałów psychiatrycznych, które określone zostały na 2 mln zł. Podkreślił, że tak duże koszty wynikają z konieczności dokonania dużych zmian w budynku nowego szpitala, licznych remontów i adaptacji poszczególnych pomieszczeń, zainstalowaniu windy, by spełnić wszystkie wymogi.

Przewodniczący Zarządu – zwrócił się z pytaniem czy w przypadku, gdyby nie doszło do transakcji sprzedaży budynku szpitala przy ul. 11 Listopada, istnieje inna możliwość pozwalająca na przeniesienie oddziałów psychiatrycznych do głównego budynku szpitala.

J. Szyjkowski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że gdyby nie doszło do sprzedaży budynku starego szpitala wówczas tylko układ z ZUS stworzyłby taką możliwość. Poinformował, ze póki co nie ma trendów do tego by umarzać zadłużenia publiczno-prawne. . Nadmienił, że taką możliwość da być może wpisanie szpitala na listę szpitali sieciowych i wówczas istniałaby szansa na przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej poprzez umorzenia zadłużeń publiczno- prawnych i wspomożenie szpitala akcjami bądź obligacjami, których gwarantem byłby Skarb Państwa.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- zwrócił się z pytaniem, jaka jest realna szansa, ze lipnowski szpital zostanie wpisany na listę szpitali sieciowych.

J. Szyjkowski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że najważniejszym kryterium decydującym o wpisaniu danego szpitala do sieci szpitali będzie czynnik demograficzny, usprzętowienie danego szpitala i zakres świadczonych usług. Wskazał, że szpital powiatowy mieści się w tych kryteriach.. Zaznaczył, że wpisanie lipnowskiego szpitala do sieci szpitali dałoby dużą szansę naprawy sytuacji w SP ZOZ w Lipnie. Dodał, że Urząd Marszałkowski będzie ważnym czynnikiem w tym zakresie.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- zadeklarował wszelką możliwą pomoc lipnowskiemu szpitalowi w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim.

J. Szyjkowski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- poinformował, że szpital rozpoczyna pracę nad uzyskaniem certyfikatu jakości ISO, dlatego też mobilizuje się pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji. Wskazał, że w szpitalu występują pewne braki kadrowe- brak pielęgniarek będzie bardzo odczuwalny, gdy zaczną w pełni funkcjonować wszystkie oddziały, braki w kadrze lekarskiej (np. do szpitalnego oddziału ratunkowego), ale szpital pozyskał lekarza neurologa. Dodał, ze w szpitalu dyżury pełni 8 lekarzy, cześć lekarzy jest na umowy cywilno- prawne, a część ma stawkę roczną.

T. Woźnicki- zwrócił się z pytaniem ilu jest obecnie w szpitalu pracowników, a ile łóżek, ile szpital otrzyma środków na podwyżki dla pracowników służby zdrowia i ile ostatecznie wyniesie kontrakt na 2007r.

J. Szyjkowski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że w szpitalu pracuje 568, 570 pracowników, zaś łóżek jest 446.Dodał, że lipnowski szpital na podwyżki dla pracowników otrzyma 3 600 000zł . Dodał, że przyszłoroczny kontrakty będzie na poziomie 21 mln zł + środki na podwyżki dla pracowników – przeszło 3 mln zł. Nadmienił, ze jest on jeszcze negocjowany w zakresie zwiększenia środków z tytułu rozszerzenia działalności medycznej.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- zwrócił się z pytaniem, czy w szpitalu jest stanowisko audytora wewnętrznego. Powiedział, że przeczytał protokół z kontroli w SP ZOZ w Lipnie i zwrócił się z pytaniem, czy zostały już zrealizowane przez szpital zalecenia pokontrolne, jak wygląda magazynowanie towaru.

J. Szyjkowski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że rozliczanie poszczególnych oddziałów odbywa się na zasadzie ankiety, ile czego zostało zużyte. Poinformował, że magazynowanie towaru odbywa się komputerowo, a szpitala nie stać na zakupienie specjalnego programu do magazynowania.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- Zwrócił się z pytaniem, jak wygląda kwestia wydatkowania środków przyznanych szpitalowi na ratownictwo medyczne.

J. Szyjkowski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że odbyły się przetargi na zakup karetki i innych sprzętów medycznych np. RTG. W najbliższym czasie powinny przyjść faktury za dokonane zakupy sprzętu medycznego i wówczas niezwłocznie zostaną wydatkowane środki finansowe na ten cel. Zapewnił, że środki te zostaną wydatkowane do końca roku.

Nadto poinformował, że w przeciągu roku szpital wiele zrobił: remont i założenie klimatyzacji w dwóch salach operacyjnych, remont kotłowni i kuchni- zakupiony kotły na energie elektryczną, remont oddziałów szpitalnych np. geriatrii, rozbudowano szpitalny oddział ratunkowy, zakupiony sprzęt medyczny na potrzeby kardiologii, zmieniono centralę telefoniczną.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- zwrócił się z pytaniem, czy w ostatnim czasie przeprowadzany był audyt zewnętrzny w zakładzie i jak wygląda kwestie limitów w szpitalu.

J. Szyjkowski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- odpowiedział, że w ostatnim czasie w szpitalu nie był przeprowadzony audyt zewnętrzny. Odnośnie limitów powiedział, że limity są kontrolowane a szpitalu stosowana jest polityka, ze limity są przekraczane o 10-15%, by w ten sposób zabezpieczyć się, by w roku następnym mieć podpisany z NFZ kontrakt na poziomie takim samym jak w danym roku lub negocjować trochę wyższy.

T. Woźnicki- powiedział, że wszystkie samorządy gminne, za wyjątkiem samorządu Miasta Lipna umorzyły szpitalowi podatek od nieruchomości.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- ze swej strony obiecał pomoc w rozmowach i udział w sesji Miasta Lipna, na której rozstrzygana będzie kwestie umorzenia szpitalowi podatku od nieruchomości.

J. Bieniek –radca prawny SP ZOZ w Lipnie- zobowiązał się, ze w tym tygodniu dostarczy Zarządowi poprawione materiały dotyczące restrukturyzacji finansowej SP ZOZ w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- powiedział, że oczekuje od Dyrekcji SP ZOZ w Lipnie energii, zaangażowania i stanowczości w działaniach, obiecując przy tym wszelką pomoc.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że sprawozdanie z sytuacji finansowej szpitala stanowi materiał okołobudżetowy i będzie omawiany na sesji.

T. Woźnicki- powiedział, że w szpitalu zauważalny jest wzrost zatrudnienia pracowników. Zwrócił się do Dyrekcji o zajście z liczby pracowników technicznych.Przewodniczący Zarządu podziękował Dyrekcji szpitala za przybycie na posiedzenie i w związku z przybyciem na posiedzenie Zarządu Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi przeszedł do omawiania programu naprawczego tej jednostki.

Posiedzenie Zarządu opuścił Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J. Szyjkowski i radca prawny J. Bieniek.

- przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Programu Naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. /ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/.

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi- przedstawiła programy naprawcze dla domu dla Osób Dorosłych Somatycznie Chorych oraz dla Domu dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie. Wskazała, że programy naprawcze wynikają z kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę, z której protokół został podpisany 27 października br.. Powiedziała, że kontrola ta zwróciła uwagę na rzeczy, na które dotychczas nie zwracano uwagi i zaleciła m.in. likwidację progów, zorganizowanie przed natryskami intymnego miejsca na przebranie się pensjonariusza, poszerzenie drzwi w łazienkach do 80 cm, wszystkie pokoje muszą posiadać wymiar 9 m2 i będzie konieczność przesunięcia kilku ścian. Ponadto musi być zrobiony nowy system instalacji przezywowo- alarmowej. Zaznaczyła, że w trakcie realizacji jest podnoszenie windy i budowa nowych łazienek oraz natrysków. Powiedziała, ze ma nadzieję, że w tym roku uda się wszystko zrobić i odpowiedni wniosek zostanie przez DPS w Nowej Wsi w styczniu złożony. Powiedziała, że póki co nie ma podstawy prawnej, że zostanie przedłużony okres spełnienia standardów przez domy pomocy społecznej. Podziękowała Staroście K. Baranowskiemu i PSL za podjecie interwencji, by domy pomocy społecznej zostały zwolnione z 22% VATu na rzecz 7% VATu, bo tym samym DPS w Nowej Wsi zaoszczędził 15% VAT. Wskazała, że już wiele udało się zrobić w DPS w Nowej Wsi m.in. adaptację pomieszczeń na strychu, dzięki czemu udało się utrzymać taką samą liczbę pensjonariuszy, wymieniono dach, zrobiono solary.

T. Woźnicki- powiedział, że podobne problemy mają gminne ośrodki zdrowia, bo muszą dostosować swoje placówki do wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie.

M. Ejdowska- powiedziała, ze prosi o dokonanie zmian w budżecie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – tak by mogła wykonywać remonty w jednostce. Prosi o dokonanie przesunięć środków z § 3020, § 4260, § 4300, § 4410,§ 4430 na § 4210 i § 4230 oraz na § 4440.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. /uchwala stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: - przyjęcia Programów Naprawczych Domu Pomocy Społecznej Nowej Wsi dla Osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla Osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie/projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu/.Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie opuściła Dyrektor DPS w Nowej Wsi a przybyła na nie Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia A. Smużewska.

Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji pkt. 4 porządku obrad.Ad. 4. Rozpatrzenie pisma Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Lipnie w sprawie: wsparcia finansowego na zakup upominków dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi PCK /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że jest to cyklicznie organizowana uroczystość dla honorowych dawców krwi. Dodała, że jeżeli Pan Starosta będzie chciał wziąć udział w uroczystości to wówczas istnieje możliwość wsparcia uroczystości kwotą 200zł

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o przekazaniu kwoty 200 zł z przeznaczeniem na zakup upominków dla najbardziej Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi PCK.


5. Przedstawienie wstępnych wyliczeń do regulaminu płacowego dla nauczycieli (ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, ze w najbliższym czasie trzeba rozpocząć negocjacje regulaminu płacowego dla nauczycieli. Wskazała, ze zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela zostały wykonane wyliczenia średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat lipnowski w poszczególnych grupach. Zaznaczyła, że w szkołach prowadzonych przez powiat lipnowski tylko nauczyciele stażyści znajdują się poniżej średniego wynagrodzenia wynikającego z Karty Nauczyciela, pozostałe grupy nauczycieli (kontraktowy, mianowany, dyplomowany) mieszczą się w średniej z Karty Nauczyciela. Powiedziała, że rozwiązaniem tej sytuacji jest zwrócenie się do dyrekcji szkół, by godziny nadliczbowe i zastępstwa realizowali tylko nauczyciele stażyści. Dodała, że przedstawiciele związków zawodowych na pewno będą walczyli o podniesienie dodatku motywacyjnego, dotychczas jest 3% dodatek.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, że dotychczas samorząd powiatowy dogadywał się ze związkami zawodowymi odnośnie regulaminu płacowego dla nauczycieli.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, by naczelnik Wydziału OKSZ przystępowała do negocjacji regulaminu płacowego dla nauczycieli z propozycją 3% dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Dodał, że jeżeli sytuacja w budżecie Powiatu się zmieni i będą ku temu warunki, wówczas pomyśli się o podniesieniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

T. Woźnicki- powiedział, że trzeba tłumaczyć związkom zawodowym, że w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat lipnowski będzie przychodziła mniejsza subwencja oświatowa.

7. Sprawy różne.

 • sprawa zmiany przedstawiciela Starosty Lipnowskiego w składzie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, ze w związku z rezygnacją Wicestarosty poprzedniej kadencji K. Klimaszewskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Wskazała, ze przy okazji przygotowywania tego projektu wyszła pewna nieścisłość, czy w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rada Powiatu w Lipnie może odwołać starych członków Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie, którym nie minęła jeszcze 5-letnia kadencyjność w tym organie a w to miejsce powołać nowych radnych. Zobowiązała się do rozstrzygnięcia w najbliższym czasie tej kwestii. Wskazała, ze w tej kwestii istnieje sprzeczność miedzy ustawą o zakładach opieki zdrowotnej a Statutem SP ZOZ-u.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie i skierował pod obrady Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- poinformowała, ze w najbliższym czasie wpłynie zaproszenie z Dobrzyńskiego Kluby Żeglarskiego za zakończenie sezonu żeglarskiego. Wskazała, że zawodnicy Dobrzyńskiego Klubu Żeglarskiego osiągają znaczące wyniki w zawodach o randze mistrzostw Europy czy świata, promując powiat lipnowski. Dodała, ze tradycją stało się, ze Zarząd Powiatu na koniec sezonu żeglarskiego zakupował drobne upominki dla najlepszych zawodników tego Klubu. Powiedziała, że możliwe jest przekazanie na ten cel z budżetu powiatu kwoty do 600zł. Zaznaczyła, ze odnośnie zakupu skontaktuje się z Komandorem DKZ.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o przekazaniu kwoty 600zł na upominki dla najlepszych zawodników Dobrzyńskiego Klubu Żeglarskiego w związku z zakończeniem sezonu żeglarskiego i osiągnięciem tak znaczących wyników.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z pytaniem do naczelnik Wydziału OKSZ- jaki pracownik w tej chwili zajmuje się sprawami zdrowia w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, ze z chwila odejścia z pracy P. K.Marzec, która zajmowała się zagadnieniami służby zdrowia w powiecie, to stanowisko jest wolne, a sprawy z tego zakresu realizuje ona jak Naczelnik przy pomocy stażystki.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że etat dotyczący zdrowia jest zbyt ważnym etatem, by zajmował się nim naczelnik, który musi koordynować prace całego wydziału, nawet przy pomocy stażystki. Dodał, że sprawami służby zdrowia powinien się zajmować pracownik z doświadczeniem, kompetentny i stanowczy. Nadmienił, ze w Starostwie zostanie dokonana analiza kadrowa i z pewnością zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko.


- rozpatrzenie pisma Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lipnie w sprawie przekazania na paczki świąteczne dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej artykułów żywnościowych lub środków pieniężnych

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że samorząd powiatowy nie ma możliwości prawnych przekazania środków finansowych na konto żadnej organizacji. Dodał, że dotychczas praktykowane było organizowanie i przeprowadzanie podczas sesji Rady Powiatu w Lipnie zbiórki pieniężnej, z której dochód przeznaczany był na ten szczytny cel.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że nie ma możliwości prawnych przekazania środków finansowych na konto żadnej organizacji, informując, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie o zorganizowanie i przeprowadzenie podczas najbliższej sesji Rady Powiatu w Lipnie zbiórki pieniężnej, z której dochód zostałby przeznaczony na wskazany w piśmie cel.


Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- powiedział, że chciałaby przedstawić członkom Zarządu pewne fakty. W związku z tym, że Starosta poprzedniej kadencji przestał piastować swoją funkcje i wrócił do pracy w warsztatach szkolnych, przejmując obowiązki Starosty podpisał wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (55 dni) byłemu Staroście w wysokości 20 tys. zł. Poinformował również, że Wicestarosta poprzedniej kadencji K. Klimaszewski powrócił do pracy w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, gdyż na czas piastowania funkcji wicestarosty wziął urlop bezpłatny. Dodał, ze był on naczelnikiem tego wydziału, jednakże zmieniły się okoliczności i do tego wydziału została przyjęta jego córka. Wskazał, że zgodnie z prawem nie może być bezpośredniej podległości miedzy tymi pracownikami, a w tej chwili ona istnieje. Zaznaczył, że trzeba będzie jakoś rozwiązać ten problem i w związku z tym zostanie przeprowadzona rozmowa z byłym wicestarostą, bo w żadnym wypadku nie chciałaby nikogo skrzywdzić. Nadto poinformował, że były wicestarosta posiadał zaległy urlop i cały urlop za ten rok i dlatego zostanie w najbliższym czasie wysłany na urlop wypoczynkowy.


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie opuścił posiedzenie Zarządu.

Pozostali członkowie Zarządu przeszli do omawiania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dotyczącego ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, ze w projekcie uchwały należy ustalić wszystkie składniki wynagrodzenia tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnia pracę, dodatek specjalny, który jest obligatoryjny, co złoży się na łączna kwotę wynagrodzenia, które zawsze określane jest brutto.

Wskazał, że Starosta poprzedniej kadencji posiadał wynagrodzenie łączne w kwocie 7.751,80 zł i nowy starosta ma nawet taki sam staż pracy jak jego poprzednik czyli 20lat.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowili przygotować projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenie wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego z łączną kwotą wynagrodzenia na poziomie wynagrodzenia Starosty poprzedniej kadencji tj. w wysokości 7.751,80zł z mocą obowiązująca od dnia wyboru tj. od 7 grudnia 2006r.

Na posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie wrócił Przewodniczący Zarządu K. Baranowski, który w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie nowej kadencji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.
Justyna Śliwińska.

Powiadom znajomego