W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 22/2006 z dnia 11 września 2006 roku

Protokół Nr 22/2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 11 września 2006r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu

Powiatu w Lipnie Przemysława Gęsickiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osoby skład Zarządu), co stanowi

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności stanowi

załącznik nr l do nin. protokołu).

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 4. Czesław Sobala- Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 1305 Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie P. Gęsicki witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przedstawił proponowany porządek obrad.

Poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży działek położonych w Lipnie przy ul. Okrzei. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie, Naczelnik Wydziału Geodezji Cz. Sobala/.

 2. Sprawa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Siekowskiego10b./ref. Naczelnik Wydziału Geodezji Cz. Sobala/.

 3. Informacja z prowadzonych inwestycji w jednostkach organizacyjnych powiatu /Wicestarosta K. Klimaszewski./.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007r. /ref. Skarbnik Powiatu Lipnie B. Małkiewicz/.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie/.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie i dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 7. Rozpatrzenie pisma Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Skępem w sprawie: likwidacji wycieku wody oraz remontu pomieszczenia palarni w ZS w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin emerytowanego nauczyciela danej szkoły /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 9. Rozpatrzenie pisma Klubu Seniora z Lipna w sprawie: wsparcia finansowego z okazji 37 rocznicy powstania Klubu. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 10. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży działek położonych w Lipnie przy ul. Okrzei. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie, Naczelnik Wydziału Geodezji Cz. Sobala/.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie- poinformował, że nikt nie wpłacił wadium w związku z przetargiem na sprzedaż działek położonych w Lipnie przy ul.Okrzei.

Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że teraz zgodnie z prawem samorząd powiatowy może przystąpić do drugiego przetargu obniżając cenę wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży jak również odłożyć sprzedaż na czas późniejszy.

Cz. Sobala- Naczelnik Wydziału Geodezji- powiedział, że nie ma zainteresowanych kupnem tych działek, więc zaproponował odłożenie sprawy sprzedaży na czas późniejszy.

Z Lewandowski- zaproponował odłożenie sprawy sprzedaży w/w działek do przyszłego roku.

Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, ze dochody ze sprzedaży działek na ul. Okrzei i działki znajdującej się w Lipnie na ul. Bulwarnej zostały zapisane w budżecie powiatu na 2006r. i jeżeli nie zostaną sprzedane wówczas dochody powiatu w tym dziale nie zostaną wykonane.

T. Woźnicki- powiedział, że jego zdaniem należy dążyć do sprzedaży tych działek, bo inaczej będzie istniało ryzyko niewykonania dochodów. Dodał, że należy próbować sprzedawać bo to jest rodzaj działania, a odkładając sprawę sprzedaży można narazić się na zarzut bezczynności, poza tym trzeba realizować uchwałę Rady Powiatu w Lipnie dotyczącą sprzedaży tych gruntów.

Z.Lewandowski- powiedział, że cena gruntów idzie w górę. Dodał, że sprzedaż tych gruntów w późniejszym terminie pozwoli na dofinansowanie realizacji innych zadań powiatu przewidzianych na kolejne lata.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że już członek Zarządu W. Rumiński na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie zasugerował, że dokonana wycena tych gruntów tj. ok. 20 zł za metr jest zbyt duża i dlatego nie ma zainteresowanych kupnem.

Wicestarosta K. Klimaszewski- powiedział, że jest za obniżeniem wartości wywoławczej działek o 20% i rozpoczęcie procedur przetargowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o przeprowadzeniu II przetargu po pierwszym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż działki o nr ewidencyjnym 1874/1 za cenę wywoławczą 150 000zł i działkę nr 1876/6 za cenę wywoławczą 240 000zł znajdujących się w Lipnie przy ul.Okrzei i postanowił o rozpoczęciu procedur przetargowych w tym zakresie.


Ad.2. Sprawa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Siekowskiego10b./ref. Naczelnik Wydziału Geodezji Cz. Sobala/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na prośbę członka Zarządu T. Woźnickiego został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości tj. działki nr 382/14 o powierzchni 0,0834 ha pod parking Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B.

Cz. Sobala- Naczelnik Wydziału Geodezji-poinformował, że właściciel gruntów, które powiat chce kupić określił cenę 10 zł za metr. Dodał, że oprócz samorządu powiatowego grunty musi kupić również Pan Bromirski- bezpośredni sąsiad Starostwa Powiatowego w Lipnie. Nadmienił, że ważnym zadaniem będzie dostosowanie tych gruntów pod potrzeby parkingu tj. zamontowanie drenów w celu właściwego odprowadzenia wody i nawiezienie ziemi i w tym celu trzeba będzie ogłosić o miejscu składowania ziemi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, którą przekazał na sesję Rady Powiatu w Lipnie/projekt uchwały stanowi zał nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.3. Informacja z prowadzonych inwestycji w jednostkach organizacyjnych powiatu /Wicestarosta K. Klimaszewski./.

Wicestarosta K. Klimaszewski- przedstawił informację z prowadzonych inwestycjach w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:

- Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie- powiedział, że prace w tej jednostce zostały podzielone na 3 etapy: 1- wykonanie wylewki antypoślizgowej (już wykonane), 2- remont łazienek- (zostanie wykonany do końca października), 3- montaż platformy umożliwiającej podjazd osobom niepełnosprawnym (wykonany do końca października). Dodał, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z określonym terminem.

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie- powiedział, że zostały wykonane tam prace polegające na wymianie okien w sali gimnastycznej szkoły. Dodał, że odbiór techniczny prac ma się odbyć jeszcze w tym tygodniu.

- Zespół Szkół w Skępem- wskazał, że prace związane z wymianą dachu na budynku szkoły i internatu musiały zostać chwilowo wstrzymane z uwagi na pewne niezgodności przy realizacji postępowania przetargowego z ustawą –Prawo zamówień publicznych, ale już zostały wznowione.

- Zespół Szkół w Lipnie—poinformował, że została już podpisana umowa na wykonanie prac z firmą, która wygrała przetarg i od czwartku wykonawca wchodzi na budowę. Dodał, że w pierwszej kolejności (do końca października) ma zostać wykonana wymiana węzła ciepłowniczego i w tym roku ma zostać wykonany stan surowy dobudowy.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że istnieje szansa na termomodernizację ZS w Lipnie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej.

Wicestarosta K. Klimaszewski powiedział, że Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi od maja 2006r. miał do dyspozycji środki finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej, a także z nadwyżki budżetowej za 2005r., jednak przez 3,5 miesiąca praktycznie nie zrobiono nic na rzecz dostosowania DPS w Nowej Wsi do standardów unijnych. Przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia Dyrektor DPS w Nowej Wsi zobowiązała się, że do dnia 31 października prace w DPS w Nowej Wsi zostaną zakończone, a tymczasem jest poważna obawa, że tak się nie stanie. Dodał, że zostało przygotowane pismo, w którym przypomina się Dyrekcji DPS w Nowej Wsi o konieczności terminowej realizacji prac remontowych w DPS w Nowej Wsi.

Nadto nadmienił, że po tragicznym pożarze DPS w Zakrzewie duży nacisk kładziony jest na zainstalowanie czujników przeciwpożarowych w domach pomocy społecznej.

Nadto poinformował, że w piątek 08.09.2006r.odbył się przetarg na wykonanie windy w DPS w Nowej Wsi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o wystosowaniu pisma do DPS w Nowej Wsi o konieczności terminowej realizacji prac inwestycyjnych w tej jednostce.


Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie: podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007r. /ref. Skarbnik Powiatu Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007r.

Dodała, że wskaźniki zawarte w projekcie uchwały zostały zaczerpnięte z Biuletynu Regionalnej Izby Obrachunkowej a wykonanie uchwały powierza się oprócz Skarbnikowi Powiatu, także kierownikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lipnie, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przystąpią do prac nad projektem budżetu powiatu lipnowskiego na 2007r.
Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwale w sprawie: podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007r. /uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu/.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie/.

B. Małkiewicz -Skarbnik Powiatu Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r.

Wskazała, że w projekcie uchwały budżet powiatu wzrasta o kwotę 34 000zł z uwagi na przyznanie dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, zaś dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek: Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie, Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. /uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu/.

B. Małkiewicz- poinformowała, że wpłynęło pismo z Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w sprawie: zwiększenia o 20 tys. zł planu finansowego z przeznaczeniem na częściową wymianę instalacji elektrycznej. Dodał, że stara instalacja elektryczna powoduje często wyłączanie prądu, co utrudnia pracę urzędnikom, a przede wszystkim utrudnia obsługę petentów. Dodała, że możliwe jest zwiększenie planu finansowego w tej jednostce (cześć środków będzie pochodziła z refundacji wpływów z realizacji programu 1.2., 1.3. Sektorowego Programu ZPORZZ ,,Prace dla młodych” , poza tym możliwe jest zwiększenie dochodów z podatku od osób prawnych i wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków wystąpi zgodnie z właściwością do Rady Powiatu w Lipnie z propozycją przekazania na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie kwoty 20 tys. zł z przeznaczeniem na częściową wymianę instalacji elektrycznej w tej jednostce.


Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie i dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu - przedstawił projekt uchwały w sprawie: przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie i dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie. Zaproponował dodatek funkcyjny dla nowopowołanych dyrektorów: Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie Pani Ewy Juszczyk w wysokości 700zł oraz Bursy Szkolnej w Lipnie Pana Marka Baranowskiego w wysokości 400zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie i dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie w wysokości: Pani Ewa Juszczyk- 700zł miesięcznie , Marek Baranowski- 400zł miesięcznie z mocą obowiązująca od 1 września 2006r. /uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu/.

Ad.7. Rozpatrzenie pisma Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Skępem w sprawie: likwidacji wycieku wody oraz remontu pomieszczenia palarni w ZS w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Wicestarosta K. Klimaszewski- powiedział, że kwestie związane z regulowaniem wszelkich spraw wynikających z faktu wynajmowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomieszczeń na rzecz Biura Powiatowego Agencji winny zostać rozstrzygane pomiędzy Kierownikiem Biura a Dyrektorem Zespołu Szkół w Skępem, który z ramienia samorządu powiatowego odpowiada za mienie oddane w trwały zarząd, a nie analizowane na posiedzeniach Zarządu Powiatu w Lipnie.

Dodał, że był w Zespole Szkół w Skępem i oglądał pomieszczanie palarni. Wskazał, że sprawa będzie załatwiona poprzez zakupienie i zamontowanie brodziku w łazience, co zlikwiduje wyciek wody.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że kwestie podnoszone w piśmie w najbliższym czasie zostaną załatwione.Ad.8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin emerytowanego nauczyciela danej szkoły /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że do dyrekcji Zespołu Szkół w Lipnie wystąpił z prośbą nauczyciel o zatrudnienie na okres 6 miesięcy w niepełnym wymiarze godzin. Dodała, że ten nauczyciel przeszedł na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego z uwagi na stan zdrowia i chciał przepracować jeszcze 6 miesięcy, by przejść na emeryturę w związku z osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego. Jednakże prośba ta, a w związku z tym pismo Dyrektora ZSS w Lipnie jest nieaktualne, gdyż nauczyciel zrezygnował z tego zamiaru bo uzyskałby mniej korzystną emeryturę.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął do wiadomości przedstawioną informację.


Ad.9.Rozpatrzenie pisma Klubu Seniora z Lipna w sprawie: wsparcia finansowego z okazji 37 rocznicy powstania Klubu. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że samorząd powiatowy nie ma możliwości przekazania środków finansowych na konto żadnej z organizacji. Możliwa jest jedynie pomoc w postaci przekazania upominków rzeczowych (nagród, pamiątek) w przypadku uczestnictwa przedstawicieli samorządu powiatowego w organizowanej imprezie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia.


Ad.10. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie poinformował, że w dniu 12 września odbędzie się wizytacja szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat lipnowski przez Kujawsko-Pomorską Kurator Oświaty.

Nadto zaproponował, by następne posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie odbyło się 19 września 2006r. o godz. 13,00 i było przedsesyjnym posiedzeniem Zarządu, bo wstępnie najbliższa sesja planowana jest na dzień 29 września. Nadmienił, że na październik planowana jest również sesja, która będzie miała charakter uroczysty, podsumowujący całą kadencję, jak również poinformował, że rozmawiał już wstępnie z księdzem prałatem F. Cieślakiem- proboszczem parafii pw. WNMP w Lipnie o mszy św. w związku z kończącą się kadencją Rady Powiatu w Lipnie /wstępny termin 22 październik/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że trzeba podjąć działania na rzecz właściwego przygotowania uroczystości inauguracji roku akademickiego Wydziału Rolniczego Akademii Techniczno –Rolniczej z Bydgoszczy w Skępem.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie- powiedział, żeby Naczelnik Wydziału Oświaty uzgodniła wszystkie szczegóły organizacyjne związane z przygotowaniem uroczystości inauguracji roku akademickiego w Skępem z władzami ATR w Bydgoszczy, zwłaszcza dogodny termin uroczystości i jej przebieg, by później można było wystosować zaproszenia.

Nadto zaproponował przygotowanie i wystosowanie pisma do Powiatowej Komendy Policji w Lipnie i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o podjecie czynności na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 10, w związku z licznymi i bardzo tragicznymi w swoich skutkach wypadkach drogowych, które miały miejsce 8 września 2006r. w miejscowości Wólka (Gmina Skępe).

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o wystosowaniu pisma o interwencje na rzecz bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 10 do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie P. Gęsicki zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 11 września 2006r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego