W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała Nr 25/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok

 

Uchwała Nr 25/2003

Zarządu Powiatu w Lipnie

z 5 czerwca 2003 r.

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.

 

        Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).

 

 

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

 

§ 1  W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 r., Nr VII/29/2003 z 29.04.2003 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., dokonuje zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

 

1)      Kwotę dochodów 26 608 315 zł zastępuje się kwotą 26 436 615 zł w tym dochody na realizacje zadań zleconych realizowanych przez powiat z zakresu  administracji rządowej kwotę 5 719 300 zł zastępuje się kwotą 5 523 300 zł

 

2)      Kwotę wydatków 26 433 315 zł zastępuje się kwotą 26 261 615 złw tym wydatki na realizacje zadań zleconych realizowanych przez powiat z zakresu administracji rządowej kwotę 5 719 300 zł zastępuje się kwotą 5 523 300 zł

 

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

STAROSTA

Przemysław Gęsicki

 

 

U Z A S A D N I E N I E
 

Budżet powiatu Lipnowskiego zmniejsza się ogółem o kwotę 171 700 zł. 

I. Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu lipnowskiego 196 000 zł na podstawie: 

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I-3011/29/2003 z dnia 19.05.2003 r. o zmniejszeniu dotacji celowej na 2003 r. w dz.010 rozdz.01021 – Inspekcje weterynaryjne zmniejsza się § 2110 o 196 000 zł w związku z wprowadzeniem z dnie 28 kwietnia 2003 r. zmiany w  organizacji i finansowaniu poszczególnych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej.

Zwiększa się dochody powiatu lipnowskiego o 24 300 zł na podstawie: 

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I-3011/27/2003 z dnia 12.05.2003 r. o zwiększeniu dotacji celowej na 2003 r. dz.853 rozdz.85304 – Rodziny zastępcze zwiększa się § 2130 o 24 300 zł, z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych  w nich dzieci oraz na usamodzielnienie i pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki przez osoby opuszczające rodziny zastępcze, a także na tworzenie rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

 

II. Wydatki

Zmniejsza się wydatki powiatu lipnowskiego 196 000 zł na podstawie:

W dz.010 rozdz.01021 – Inspekcje weterynaryjne w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się o 196 000 zł: § 3020 o 200 zł, § 4010 o 36 271 zł, § 4020 o 114 711 zł, § 4110 o 26 181 zł, § 4120 o 3 623 zł, § 4210 o 1 774 zł, § 4260 o 1 747 zł, § 4270 o 1 495 zł, § 4300 o 1 864 zł, § 4410 o 66 zł, § 4430 o 2 472 zł, § 4440 0 4 362 zł, § 4480 o 1 232 zł, § 4510 o 2 zł. 

Zwiększa się wydatki powiatu lipnowskiego o 24 300 zł:

dz.853 rozdz.85304 – Rodziny zastępcze zwiększa się § 3110 – świadczenia społeczne

o 24 300 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych. 

Dokonuje się przesunięć między §§ na wniosek;

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Lipnie w dz.600 rozdz.60014- Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o 152 824 zł: § 4270 o 151 000 zł  -  zakup usług remontowych, § 4280 o 1 200 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4410 o 600 zł – podróże służbowe krajowe, § 6050 o 24 zł – wydatki inwestycyjne, zaś zmniejsza się o 152 824 zł: § 4210 o 22 324 zł – zakup materiałów, § 4260 o 15 000 zł – zakup energii, § 4300 o 111 700 zł o zakup usług pozostałych, § 4430 o 2 000 zł różne opłaty i składki, § 4480 o 1 800 zł – podatek od nieruchomości. 

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz.801 rozdz.80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się § 4210 o 4 132 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3020 o 4 132 zł – nagrody i wydatki osobowe.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz.801 rozdz.80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się § 4240 o 37 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół w Skępem, bowiem samochód osobowy marki Fiat Punto, który w obecnej chwili jest w posiadaniu szkoły nie spełnia warunków technicznych do prowadzenia nauki jazdy, zaś zmniejsza się o 37 000 zł: § 3020 o 22 000 zł, § 4260 o 10 000 zł, § 4270 o 5 000 zł.

  

III. Dochody Skarbu Państwa

na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I-3011/29/2003 z dnia 19.05.2003 r. o zmniejszeniu planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w dz.010 rozdz.01021 – Inspekcje weterynaryjne zmniejsza się § 235 o 16 000 zł

 

                                                                            Załącznik 1

                                                                            Załącznik 2

 

Załączniki

Powiadom znajomego