W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała Nr 19/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok

 

Uchwała Nr 19/2003

Zarządu Powiatu w Lipnie

z 10 kwietnia 2003 r.

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.

 

 

             Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).

 

 

 

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu  w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 r., 

dokonuje zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

1)        Kwotę dochodów 26 504 486 zł zastępuje się kwotą   26 601 315 zł

2)        Kwotę wydatków 26 329 486  zł zastępuje się kwotą   26 426 315 zł

 

 

§ 2 Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

STAROSTA

 

Przemysław Gęsicki

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

      Budżet powiatu Lipnowskiego zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 96 829 zł.

 

 

I. Dochody

 

Zwiększa się dochody powiatu lipnowskiego o 96 829 zł na podstawie;

 

- decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I-3011/17/2003 z dnia 21.03.2003 r. zwiększa się dochody;

 

dz.020 rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną zwiększa się § 2130 o 28 700 zł, z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów własności prywatnej.

 

dz. 854 rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów tworzy się § 2130 w kwocie 68 129 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2003 r. w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

 

II. Wydatki

 

Zwiększa się wydatki powiatu lipnowskiego o 96 829 zł;

 

W dz.020 rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną tworzy się § 4300 w kwocie 28 700 zł z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie gminy Bobrowniki i Kikół.

 

W dz. 854 rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa  się § 3240 o 68 129 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2003 r., w n/w jednostkach oświatowych;

 

Zespół Szkół Technicznych w Lipnie     - 263 uczniów   - 15 885 zł

Zespół Szkół w Lipnie                             - 344 uczniów   - 20 777 zł

Zespół szkół w Skępem                           - 306 uczniów   - 18 482 zł

Zespół Szkół W Dobrzyniu n/W             -  215 uczniów  -  12 985 zł.

 

Dokonuje się przesunięć między §§ na wniosek:

 

Kierownika Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Lipnie w dz.010 rozdz.01021 zwiększa się § 4410 o 120 zł na podróże krajowe służbowe,  zmniejsza się § 4040 o 120 zł w wyniku oszczędności z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Lipnie w dz.750 rozdz.75045 – Komisje poborowe zwiększa się o 2 477 zł; § 4210 o 2 299 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 178 zł – zakup usług pozostałych, zmniejsza się o 2 477 zł w wyniku zaistniałych oszczędności § 3030 o 1 769 zł, § 4010 o 12 zł, § 4110 o 291 zł, § 4120 o 228 zł, § 4410 o 177 zł.

 

                                                                                            Załącznik 1

                                                                                            Załącznik 2

 

Załączniki

Załącznik 1 doc, 359 kB
Załącznik 2 doc, 491 kB

Powiadom znajomego