W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała Nr 11 /2002 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok

 

Uchwała Nr 11 /2002

Zarządu Powiatu w Lipnie

z 23 grudnia 2002 r.

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok.

 

 

             Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220, Dz. U z 2002 Nr 62 poz.558, Dz. U z 2002 Nr 113 poz.984), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Dz. U 1999 Nr 49 poz.485, Dz. U 1999 Nr 38 poz.360, Dz. U 1999 Nr 70 poz.778, Dz. U 1999 Nr 110 poz.1255, Dz. U 2000 Nr 6 poz.69, Dz. U 2000 Nr 12 poz.136, Dz. U 2000 Nr 48 poz.550, Dz. U 2000 Nr 95 poz.1041, Dz. U 2000 Nr 119 poz.1251, Dz. U 2000 Nr 122 poz.1315, Dz. U 2000 Nr 122 poz.1315, Dz. U 2001 Nr 45 poz.497, Dz. U 2001 Nr 46 poz.499, Dz. U 2001 Nr 125 poz.1368, Dz. U 2001 Nr 98 poz.1070, Dz. U 2001 Nr 102 poz.1116, Dz. U 2001 Nr 145 poz.1623, Dz. U 2002 Nr 41 poz.365,  Dz. U 2002 Nr 41 poz.363, Dz. U 2002 Nr 74 poz.676, Dz. U 2002 Nr 156 poz.1300, Dz. U 2002 Nr 113 poz.984.

 

 

 

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr IX/13/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zmienionym Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 11/2002 z dnia 14.05.2002 r., Nr 15/2002 z 7 .06.2002 r., Nr 22/2002 z 18.06.2002 r., Nr 27/2002 z 28.06.2002 r., Nr 30/2002 z 17.07.2002 r., Nr 32/2002 z  9.08.2002 r., Nr 6/2002 z 9.12.2002 r., Nr 8/2002 z 13.12.2002 r., Nr 10/2002 z 18.12.2002 r., oraz Zarządzeniami Komisarza dla Powiatu Lipnowskiego Nr XVI/2002 z 23.08.2002 r., Nr XXVI/2002 z 30.08.2002 r., Nr  XXXVII/2002 z 12.09.2002 r., Nr XL/2002 z 26.09.2002 r., Nr XLV/2002 z   9.10.2002 r., Nr XLV/2002 z 10.10.2002 r., Nr 23/Z/2002 z 31.10.2002 r., Nr 27/Z/2002 z 14.11.2002 r., Nr 32/Z/2002 z 25.11.2002 r., Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie nr II/7/2002 z 6.12.2002 r. dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

§ 2 Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo  przyjęty.

 

 

 

 

 

 

STAROSTA

 

Przemysław Gęsicki

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

             W budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok  dokonuje się przeniesień między §§ wydatków budżetowych.

 

 

Zmiany w budżecie wprowadza się na wniosek;

 

                Kierownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie w dz.010 rozdz.01021 zwiększa się o 1 049 zł; § 4210 o 53 zł na zakup materiałów, § 4260 o 134 zł na zakup energii, § 4300 o 862 zł na zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się o 1 049 zł; § 3020

o 200 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4430 o 849 zł – różne opłaty.

W dz.010 rozdz.01022 -  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zwiększa się o 982 zł; § 4230 o 415 zł na zakup leków, § 4300 o 567 zł na zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się o 982 zł; § 4210 o 932 zł – zakup materiałów, § 4410 o 50 zł – podróże służbowe.

 

                Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz.853 rozdz.85302 zwiększa się o 4 156 zł; § 4110 o 4 156 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, zaś zmniejsza się o 4 156 zł; § 4120 o 705 zł, § 4220 o 3 451 zł.

 

                Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz.853 rozdz.85318 zwiększa się § 4300 o 263 zł na zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4110 o 202 zł, § 4120 o 61 zł. W dz.853 rozdz.85321 –Komisje ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększa się § 4120 o 15 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 213 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4110 o 78 zł, § 4430 o 150 zł.

 

                Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w dz.853 rozdz.85333 zwiększa się o 316 zł; § 4210 o 185 zł, § 4440 o 131 zł, zaś zmniejsza się o 316 zł; § 4010 o 151 zł, § 4110 o 16 zł, § 4120 o 13 zł, § 4260 o 4 zł, § 4300 o 132 zł.

 

                Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w dz.854 rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się § 4210 o 349 zł na zakup oleju opałowego, zaś zmniejsza się § 4110 o 349 zł.

 

                Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Lipnie w dz.750 rozdz.75020 – Starostwo Powiatowe zwiększa się § 4210 o 13 000 zł – zakup druków prawa jazdy, § 4300 o 2 188 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 200 zł – podróże służbowe, § 4430 o 12 zł – ubezpieczenie sprzętu, zaś zmniejsza się § 4010 o 51 978 zł – wynagrodzenia , § 4110 o 15 000 zł – składki na ubezpieczenia, § 4210 o 2 000 zł – składki na Fundusz Pracy. W dz.750 rozdz.75019 – Rady powiatu zwiększa się § 3030 o 51 978 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych. W dz.750 rozdz.75095 – Pozostała działalność zwiększa się § 4210 o 600 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych.

 

                Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie w dz.710 rozdz.71015 zwiększa się § 4300 o 1 407 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4010 o 1 170 zł – wynagrodzenia  § 4110 o 209 zł – składki na ubezpieczenia, § 4120 o 28 zł – składki na Fundusz Pracy.

 

                Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie w dz.754 rozdz.75405 zwiększa się o 28 571 zł; § 3020 o 2 943 zł, § 3030 o 992 zł, § 4020 o 25 zł,§ 4210 o 20 970 zł, § 4260 o 235 zł, § 4270 o 960 zł, § 4410 o 2 415 zł, § 4430 o 31 zł, zaś zmniejsza się o 28 571 zł; § 4010 o 8 180 zł,  § 4050 o 11 075 zł, § 4060 o 4 382 zł, § 4110 o 3 457 zł, § 4120 o 313 zł, § 4300 o 1 164 zł. Powyższe zmiany spowodowane są wypłatą odszkodowań, opłatą rachunków bieżących, zakupem opału i materiałów biurowych, opłatą faktur za energię, wypłatą należności za podróże służbowe, opłaty za świadczenia kwalifikacyjne, konserwacją sprzętu.

 

                Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz.754 rozdz.75411 zwiększa się o 4 946 zł; § 4210 o 4 608 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 o 338 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się o 4 946 zł; § 3020 o 215 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4260 o 235 zł - energia, § 4270 o 1 820 zł – usługi remontowe, § 4300 o 1 953 zł – pozostałe usługi, § 4410 o 71 zł – podróże służbowe, § 4520 o 652 zł - opłaty.

 

                Dyrektora Zarządu Dróg w Lipnie w dz.600 rozdz.60014 zwiększa się § 4300 o 4 302 zł na usuwanie skutków zimy, zaś zmniejsza się o 4 302 zł; § 3020 o 30 zł nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 126 zł - wynagrodzenia, § 4110 o 83 zł – składki na ubezpieczenia, § 4120 o 13 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 2 000 zł – zakup materiałów, § 4270 o 1 676 zł – usługi remontowe, § 4430 o 374 zł – opłaty i składki.

 

 

 

 

                                                                                                                         Załącznik 1

Załączniki

Załącznik 1 doc, 1.78 MB

Powiadom znajomego