W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru plik do pobrania

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Plik do pobrania

 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, potwierdzającego, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,

 • W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych, do wniosku dołącza się oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,

 • Dowód rejestracyjny,

 • Karta pojazdu, jeśli była wydana,

 • Tablice rejestracyjne, gdy zachodzi konieczność wymiany

  W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa Plik do pobrania

DO WGLĄDU

Dowód osobisty

Aktualny wyciąg z KRS lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 142
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Pracownicy załatwiający sprawę: Dorota Wysocka, Justyna Głąb, Magdalena Paradowska, Edyta Ciepluch, Jadwiga Cenza, Anna Dąbrowska

Adres e-mail: 
komunikacja1@lipnowski.powiat.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.
OPŁATY

Opłatę można uiścić w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Lipnie (parter) lub na konto:


Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowskiego 10 b

87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno.

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001

w wysokości 54,50 zł ( w tym opłata komunikacyjna 54,00zł oraz opłata ewidencyjna ,50 zł) za druk nowego dowodu rejestracyjnego

pozwolenia czasowego

 • 19 zł pozwolenie czasowe ( w tym opłata komunikacyjna 18,50 zł oraz opłata ewidencyjna: 0,50 zł) 
  180.50 zł (w tym opłata ewidencyjna 2,00 zł) z wymianą tablic rejestracyjnych

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

POSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu   drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.).

 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 ze zm.) .

Załączniki

Powiadom znajomego