W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Przerejestrowanie pojazdu

 • WYMAGANE DOKUMENTY

  Załączniki:

  • Dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).

  • Dowód rejestracyjny,

  • Tablice rejestracyjne,

  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,

  • Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

  • Polisa OC

  • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa Plik do pobrania

      Do wglądu:

  • Dowód osobisty,

  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

  • Aktualny wyciąg z KRS lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,

  Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

  • Pozwolenie czasowe, lub dotychczasowy dowód rejestracyjny

  • Dowód osobisty,

  • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania,

  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10c, 87 – 600 Lipno
  Wydział Komunikacji i Transportu
  Złożenie dokumentów: parter, tel.: 54 30 66 wew. 142
  Odbiór dokumentów: parter

  Pracownicy załatwiający sprawę: Magdalena Paradowska, Edyta Ciepluch, Anna Dąbrowska, Justyna Głąb
  Adres e-mail: komunikacja1@lipnowski.powiat.pl  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Niezwłocznie, po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu ( czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy do 30 dni)  OPŁATY


  Opłatę można uiścić w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Lipnie (parter) lub na konto:


  Starostwo Powiatowe w Lipnie

  ul. Sierakowskiego 10 b

  87-600 Lipno

  konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno

  Rachunek bankowy nr 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001

  • Przerejestrowanie pojazdu z zmianą tablic:

   

  - 160 zł - w przypadku pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 

   

  - 120 zł - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników 

   

  rolniczych 

   

  -110 zł - w przypadku motorowerów 

   

   

  • Przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru

   

  rejestracyjnego 

   

  - 66,50 zł 

   

     Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 


  Urząd Miejski w Lipnie

  Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
  konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
  13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

  TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego.

  DODATKOWE INFORMACJE

  Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu oraz pod nr telefonu  54 287 20 – 39 wew. 42

  SPRAWDŹ STATUS SPRAWY:

  https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

  Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

  PODSTAWA PRAWNA

   

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355).

  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

  • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1057)


Załączniki

Powiadom znajomego