W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Powrót

Rozbudowa Zespołu Szkół w Lipnie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  


O wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z póź. zm./


1.Nazwa /firma/ i adres zamawiającego:
Zespół Szkół im. R. Traugutta w Lipnie , ul. Traugutta 1, 87-600 Lipno, tel./fax (0-54) 287-25-62, NIP: 893-12-72-816, REGON: 911-23-91-50
Osoby upoważnione do kontaktu:
1)    Marek Furmański- dyrektor Zespołu Szkół im.R. Traugutta w Lipnie
Ul. Traugutta 1, 87-600 Lipno
Tel/ fax 0-54 287-25-62 tel.kom 606 462-135
2)    Urszula Antoszewska
Ul. Traugutta 1, 87-600 Lipno
Tel/fax 0-54 287-25-62
 godzinach pracy szkoły
 
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
 
3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także cena, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatnie: specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie w siedzibie zamawiającego przy ul. Traugutta 1 w Lipnie , w sekretariacie szkoły , lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 20,00 zł. /słownie: dwadzieścia złotych/.
 
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia , z podaniem informacji o możliwości  składania ofert częściowych: przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół”  
 
5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
6. Termin wykonania zamówienia: 75 dni od daty podpisania umowy
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymogi zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych i którzy złożyli wypełnione wszystkie załączniki wraz z ofertą
 
8. Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga składania wadium
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ryczałtowa – 100%
 
10. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół im. R. Traugutta w Lipnie w sekretariacie szkoły w terminie do dnia  10 maja 2006 roku do godz.12:00. Otwarcie ofert nastąpi 10 maja 2006 roku o godz.  12:15 w siedzibie zamawiającego w pokoju zastępców dyrektora 
 
11. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni
 
 
 
Lipno dnia 25 kwietnia 2006 roku

Dyrektor Zespołu Szkół
im. R. Traugutta w Lipnie
     Marek Furmański

 

W dniu 10 maja 2006 roku o godzinie 12:00 została otwarta oferta złożona na przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie, była złożona tylko jedna oferta z Biura Usług Projektowych ul. Krzywoustego 3 w Lipnie.

Oferta została przyjeta do realizacji. Cena oferty opiewa na kwotę 35 990 złotych.

Powiadom znajomego