W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Powrót

Przetarg w PUP Lipno

POWIATOWY   URZĄD  PRACY    w    LIPNIE

na podstawie Art.5 i 39-46 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. )

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na organizację szkoleń  dla osób długotrwale bezrobotnych , zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie

1.       Tryb zamówienia  - przetarg nieograniczony do 60.000 €

2.       Przedmiot zamówienia

Usługi szkoleniowe dla długotrwale bezrobotnych w ramach programu współfinansowanego w 73,7 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SPO RZL dla Działania 1.3 „ Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”usługi szkoleniowe  w zakresie :

- „Prowadzenie własnej działalności gospodarczej” dla 12 osób

- „Magazynier sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” dla 10 osób

3.       Formularz istotnych warunków zamówienia – do pobrania bezpłatnie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w pokoju nr 24 .

4.       Termin realizacji – 1 październik 2004 – 30 listopad 2004 r.

5.       Miejsce szkolenia – Lipno

6.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane rodzaje kursów

7.       Warunki udziału w postępowaniu – w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi istotnych warunków zamówienia

8.       Wadium – zgodnie z art. 5 Ustawy Prawo ... odstępuje się od żądania wadium

9.       Kryteria oceny ofert – określone w istotnych warunkach zamówienia

10.    Miejsce i termin składania ofert – siedziba PUP Lipno ul. Okrzei 7 pok. 19 Sekretariat , do 24 września 2004 r. do godz. 13.00 oddzielnie na każdy kurs w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy kursu i adresu oferenta z nast. oznakowaniem : „Oferta przetargowa – Nie otwierać”                                          Komisyjne otwarcie nastąpi tego samego dnia w pok. Nr 31 o godz. 14.00.

11.    Termin związania z ofertą – 30 dni

12.    Pracownik wyznaczony do kontaktów z oferentami :

 

Marta Tomaszewska

Pokój nr 24 , tel. 287 – 21 – 44  wew. 52 w godz. Pracy Urzędu

Powiadom znajomego