W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Powrót

Zespół Szkół w Skępem - pisemny przetarg ofertowy

Zespół  Szkół 
im. Waleriana Łukasińskiego  w  Skępem                     
87 – 630  Skępe,  ul. Wymyślińska 2,
tel.: 0 (prefiks) 54 287 70 06, faks:  0 (prefiks) 54 287 70 06
ogłasza  pisemny  przetarg  ofertowy
na  sprzedaż  używanego  urządzenia  rolniczego
 oraz  samochodów  osobowych

Lp.

Nazwa  urządzenia  rolniczego  i samochodów  osobowych

Rok produkcji

Cena wywoławcza

1

2

3

4

1.

Opryskiwacz  ciągnikowy

1987

   700,-

2.

Samochód  osobowy  Fiat 126p

1989

1.200,-

3.

Samochód  osobowy  Fiat  Punto

1998

     14.000, -

 

 

 

 


   
Szczegółowe informacje na temat urządzenia rolniczego oraz samochodów osobowych przeznaczonych  do  sprzedaży  są dostępne w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego         w Skępem, 87 – 630 Skępe, ul. Wymyślińska 2, tel./faks: 0 (prefiks) 54 287 70 06.  - Regulamin Komisji  Przetargowej  do  wglądu  w  sekretariacie  szkoły.
Urządzenie rolnicze oraz samochody osobowe można oglądać na terenie Zespołu Szkół,  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem uprawnionym do kontaktów  z oferentami  Panem  mgr inż. Piotrem Wojciechowskim,  tel./faks:  0 (prefiks) 54 287 70 06.                
Oferty  w  zapieczętowanych  kopertach  oznaczonych  napisem  „Oferta – przetarg  na sprzedaż urządzenia rolniczego i samochodów osobowych” należy złożyć w sekretariacie  sprzedającego  w  terminie  do  28 listopada 2003 r.  do  godz.  900.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty nie niższej od ceny wywoławczej wyżej wymienionego urządzenia rolniczego lub samochodu osobowego i wpłata wadium  w wysokości 10 %  tej ceny, w kasie sprzedającego, najpóźniej do godz. 900   w dniu przetargu.  

Oferta powinna zawierać:
­ nazwę, siedzibę oraz status prawny oferenta,­ proponowaną cenę oraz sposób zapłaty i termin odbioru przedmiotu sprzedaży,­ oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu  oferty   i  warunkami  przetargu  oraz,  że  nie  wnosi  zastrzeżeń,­ dowód  wpłaty  wadium.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku, gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,  a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Komisyjne  otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  28 listopada 2003 r.  o  godz. 1000 w  siedzibie  sprzedającego,   w  gabinecie  Dyrektora.

Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego  wyboru  oferty.  Sprzedający  zastrzega  sobie prawo  unieważnienia  przetargu bez  podania  przyczyny.

 

Powiadom znajomego