W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Powrót

Wykaz symboliki i numeracji teczek prowadzonych w Wydziale Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wykaz symboliki i numeracji teczek

0712 - Współdziałanie z terenowymi organami administracji rządowej

0713 - Współdziałanie z terenowymi organami inspekcji rządowej

0714 - Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego

0715 - Współdziałanie z innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami

0716 - Współdziałanie z komórkami własnej jednostki

0717 - Współdziałanie z powiatowymi jednostkami samorządowymi

0813 - Instrukcje i regulaminy archiwum zakładowego i biblioteki urzędowej

1020 - Akta osobowe pracowników wydziału

3012 - Plany finansowe jednostek budżetowych, zmiany i realizacja

3021 - Plany finansowe zadań zleconych

3051 - Realizacja funduszy specjalnych i celowych

3421 - Zamówienia publiczne, przetargi, oferty - wybór oferty

6010 - Ewidencja, dokumentacja podstawowa nieruchomości

6012 - Zmiany rodzaju użytkowania nieruchomości

6013 - Gospodarka i obrót nieruchomościami rolnymi

6014 - Przyjmowanie i przekazywanie nieruchomości rolnych

6017 - Scalanie i wymiana gruntów

6018 - Ochrona gruntów rolnych i leśnych

6019 - Rekultywacja gruntów

7000 - Ewidencja majątku powiatu „rejestr

7001 - Zbywanie i zamiana majątku powiatu

7002 - Dzierżawa, najem, użyczenie lub oddanie w trwały zarząd majątku powiatu

7003 - Użytkowanie wieczyste majątku powiatu jego znoszenie i przekształcanie w prawo własności

7010 - Ewidencja majątku Skarbu Państwa pozostającego w gestii starosty

7011 - Zbywanie, nabywanie i zamiana majątku Skarbu Państwa

7012 - Dzierżawa, najem, użyczenie lub oddanie w trwały zarząd majątku Skarbu Państwa

7013 - Użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa, jego znoszenie i przekształcenie w prawo własności

7212 - Listy rzeczoznawców majątkowych

7220 - Nabywanie nieruchomości przez zasiedzenie na Skarb Państwa

7221 - Wywłaszczanie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości

7222 - Ustalanie wysokości odszkodowań oraz wypłaty odszkodowań

7223 - Zamiana gruntów, zmiana użytkowania

7224 - Zagospodarowanie gruntów nierolniczych, uzbrojenie terenu

7225 - Darowizny, spadkobrania

7226 - Ustalanie opłat i czynszów dzierżawnych oraz opłat użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

7227 - Rekompensata za mienie pozostawione poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

740 - Przepisy dotyczące geodezji i kartografii

741 - Powiatowa baza danych krajowego systemu informacji o terenie

7410 - Mapa numeryczna ewidencji gruntów i budynków

742 - Powszechna taksacja nieruchomości, tabele i mapy taksacyjne

7430 - Ewidencja gruntów i budynków

7431 - Osnowa geodezyjna, mapa zasadnicza i mapy topograficzne

7432 - Aktualizacja bieżącej mapy zasadniczej

7433 - Nazewnictwo ulic, placów, parków itp.

7434 - Rozgraniczenie nieruchomości

7435 - Podziały nieruchomości

7437 - Klasyfikacja gleboznawcza gruntów

7438 - Wykonanie zleceń z ewidencji gruntów

7441 - Dokumentacja urządzeń podziemnych

7442 - Dokumentacja i zezwolenia dotyczące urządzeń podziemnych

7443 - Prowadzenie robót związanych z urządzeniami podziemnymi

7451 - Nadzór na pracami geodezyjnymi

7452 - Znaki geodezyjne i ich ochrona

7454 - Gospodarowanie Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

7456 - Zlecenia pomiarów gruntów rolnych

7460 - Projektowanie zmian w podziale administracyjnym

7461 - Wykazy jednostek i ich powierzchnie

7462 - Operat podziału administracyjnego

 

Powiadom znajomego