Kompetencje wydziału Administracyjno-Gospodarczego

Do zadań Wydziału Administracyjno- Gospodarczego należy realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa i aktów wewnętrznych Starostwa oraz nadzór nad ich realizacją, w szczególności w zakresie:

 1. spraw gospodarczo - administracyjnych:

 1. administrowanie budynkami, gospodarowanie taborem pojazdów, środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa,

 2. prowadzenie spraw i nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, konserwacją budynków oraz wyposażeniem Starostwa,

 3. zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

 4. załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, tablicami informacyjnymi oraz ogłoszeniami i obwieszczeniami urzędowymi,

 5. zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaxowej i alarmowej oraz informacji wizualnej dla interesantów,

 6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i dokonywanie amortyzacji,

 7. sporządzanie faktur, Klauzula informacyjna (254kB) pdf

 8. prowadzenie archiwum,

 9. wykonanie orzeczeń sądów o przepadku pojazdów w trybie i na zasadach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 10. wydawanie decyzji o kosztach związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów usuniętych z drogi, Klauzula informacyjna (267kB) pdf

 11. prowadzenie biura rzeczy znalezionych

 12. udostępniania informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, Klauzula informacyjna (256kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Linkowski (10 lipca 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 lipca 2019, 14:12:59)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (16 grudnia 2019, 13:45:50)
Zmieniono: Klauzula informacyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 818