2007

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek z dnia 04.04.2007 roku

Lipno, dnia 10.04 .2007 r. OŚ. 6223-8/07 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902, Nr 169, poz.1199, Nr 170, poz.1217) art. 127 ust. 6 [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek z dnia 23.03.2007 roku Wójta Gminy Wielgie

Lipno, dnia 26.03 .2007 r. OŚ. 6223-5/07 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902, Nr 169, poz.1199, Nr 170, poz.1217) art. 127 ust. 6 [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek z dnia z dnia 14.03.2007 r. roku

Lipno, dnia 19.03 .2007 r. OŚ. 7644-3/07 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 170, poz. 1217, Nr 169 [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek z dnia 12.03.2007 roku Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługo

Lipno, dnia 19.03 .2007 r. OŚ. 6223-4/07 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902, Nr 169, poz.1199, Nr 170, poz.1217) art. 127 [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek z dnia 27.02.2007 roku Pani Marii Kłosowicz , Zakład Produ

Lipno, dnia 28.02 .2007 r. OŚ. 6223-3/07 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902, Nr 169, poz.1199, Nr 170, poz.1217) art. 127 ust. [...]

metryczka