2005

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2005

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek dnia 22.12.2005 r. Wójta Gminy Kikół

Lipno, dnia 27.12.2005 r. OŚ. 6223-53 /05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek dnia 19.12.2005 r. Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie udzielen

Lipno, dnia 19.12.2005 r. OŚ. 6223-51 /05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek dnia 28.11.2005 r. Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego

Lipno, dnia 29.11.2005 r. OŚ. 6223-49 /05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek dnia 18.11.2005 r. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Lipno, dnia 21.11.2005 r. OŚ. 6223-47 /05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chalinie, gm. Dobrzyn n/W

Lipno, dnia 16.11.2005 r. OŚ. 6223-44 /05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Lipno, dnia 26.10.2005 r. OŚ. 6223-41 /05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, gm. Wielgie

Lipno, dnia 19.10.2005 r. OŚ. 6223-40 /05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Wójta Gminy Kikół

Lipno, dnia 30.09.2005 r. OŚ. 6223-36 /05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu n/W, w sprawie udziel

Lipno, dnia 22.09.2005 r. OŚ. 6223-33 /05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr [...]

STAROSTA LIPNOWSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu ...

Lipno, dnia 21.09.2004 rok OŚ. 7644-5/05 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Gminy Wielgie

Lipno, dnia 15 września 2005r. ArB- 7351-Wn- 365/05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Wójta Gminy Chrostkowo, w sprawie udzielenia pozwolenia w

Lipno, dnia 22.08.2005 r. OŚ. 6223-27/05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr [...]

STAROSTA LIPNOWSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku Przedsiębiorstwa Przerobu Ziemniaków Krochmalnia Radomice Sp z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków przemysłowych z Krochmalni Radomice

Lipno, dnia 10.08.2005 r. OŚ. 6223-25/05 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 10, art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że wpłynął operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą dla stawów rybnych Chałacie dotyczący toczącego się postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Lipno, dnia 04.08.2005rok OŚ. 6223-17/05 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Państwa Piotra, Krystyny i Rafała Nierychlewskich o zatwie

Lipno, dnia 2 sierpnia 2005r. ArB- 7351-Wn- 306/05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek firmy „PARTNER” Sp. z o.o.

Lipno, dnia 2.08.2005 rok OŚ. 7644-4/05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 180 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek firmy Przetwórstwo Mięsa z dnia 06.06.2005 r.

Lipno, dnia 23.06.2005 r. OŚ. 7644-3/05     INFORMACJA                 Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczony został wniosek Gminy Kikół o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwo

Lipno, dnia 21 czerwca 2005r. ArB- 7351-Wn- 270/05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczony został wniosek Gminy Wielgie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwo

Lipno, dnia 23 maja 2005r. ArB- 7351-Wn- 205/05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z 2002r. [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu n/W, w sprawie udziel

Lipno, dnia 10.05.2005 r. OŚ. 6223-16 /05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczony został wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą o zatwierdzenie projektu budowlanego i udz

  Lipno, dnia 6 maja 2005r. ArB- 7351-Wn- 173/05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „PRO-MET&#8

Lipno, dnia 18.04.2005 r. OŚ. 6223-13 /05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczony został wniosek POLKOMTELU S.A.

Lipno, dnia 13 kwietnia 2005r. ArB- 7351-Wn- 153/05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Przedsiębiorstwa Usług Geowiertniczych „GEOWIERT&#82

 Lipno, dnia 11.04.2005 r. OŚ. 6223-11/05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. [...]

STAROSTA LIPNOWSKI podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Pana Pawła Papisa zam. we wsi Krzyżówki Nr 21, gm. Lipno

  Lipno, dnia 17.03.2005 r. OŚ. 6223-5 /05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. [...]

metryczka