Kompetencje Biura Prawnego

Biuro prawne

e-mail: radca@lipnowski.powiat.pl

 


Do podstawowych zadań biura należy prowadzenie następujących spraw:

  1. udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,

  2. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów,

  3. udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat opiniowanie projektów tych umów i porozumień,

  4. wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonym tym jednostkom),

  5. wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.

metryczka


Wytworzył: Jaromir Piotrkiewicz (24 czerwca 2003)
Opublikował: Jaromir Piotrkiewicz (24 czerwca 2003, 14:41:18)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (12 listopada 2008, 10:24:13)
Zmieniono: Dodano adres e-mail

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6068