Kompetencje Wydziału Środowiska i Architektury

Do zadań Wydziału Środowiska i Architektury należy realizacja zadań wynikających z obwiązujących przepisów prawa i aktów wewnętrznych Starostwa z zakresu środowiska, rolnictwa i leśnictwa, architektury i budownictwa oraz nadzór nad ich realizacją,
1) w zakresie środowiska, w szczególności::
a) ochrony środowiska,
b) ochrony przyrody,
c) gospodarki odpadami,
d) geologii i górnictwa,
e) gospodarki leśnej,
f) łowiectwa,
g) gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego,
h) korzystania ze środowiska przez Starostwo,
2) w zakresie architektury i budownictwa, w szczególności:
a) wydawanie pozwoleń na budowę oraz dzienników budowy,
b) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących budowy i wykonania robót budowlanych oraz zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
c) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
d) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
e) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
f) wydawanie zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu,
g) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową,
h) powoływanie i prowadzenie powiatowej komisji urbanistyczno – architektonicznej.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Klimaszewska (5 czerwca 2003)
Opublikował: Katarzyna Klimaszewska (5 czerwca 2003, 12:36:37)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Klimaszewska (4 marca 2020, 13:06:32)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8352