budżet

budżet

majątek jednostki

  MAJĄTEK  JEDNOSTKI   Dom posiada majątek trwały i obrotowy   [...]

realizacja budżetu

  REALIZACJA BUDŻETU   Podstawą gospodarki finansowej jest plan rzeczowo-finansowy przyjmowany na okres roku kalendarzowego.   Księgowość Domu prowadzona jest według planu kont dla jednostek budżetowych.   [...]

zasady finansowania

            ZASADY  FINANSOWANIA   Działalność Domu finansowana  jest dotacją budżetową uzupełnioną dochodami własnymi. [...]

metryczka