dyrekcja (kierownictwo)

dyrekcja (kierownictwo)

dane kontaktowe

  DANE  KONTAKTOWE                  mgr Mariola Ejdowska            DYREKTOR  DOMU  POMOCY [...]

zadania i uprawnienia

  ZADANIA  I  UPRAWNIENIA   Dyrektor Domu działa jednoosobowo na podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu i Starosty.     Do podstawowych obowiązków Dyrektora Domu należy w [...]

metryczka