Lokalizacja

Wniosek

o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie > art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznych

Dane wnioskodawcy:

Nazwisko i imię / Jednostka:
Nr PESEL / REGON:
Adres:
Nr telefonu:

Zakres informacji:

Sposób i forma udostępnienia informacji:

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie kserokopia

pliki komputerowe

Rodzaj nośnika:

dyskietka 3,5''  CD-ROM

Forma przekazania informacji:

poczta elektroniczna,    adres e-mail:

listownie,                      adres(*):      

odbiór osobisty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz 883.z późn. zm.)

    

Uwagi:

* wypełnić gdy adres jest inny niż podany wcześniej

Urząd zastrzega prawo pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

.

metryczka


Wytworzył: Zielińska (14 lipca 2003)
Opublikował: Marzanna Zielińska (14 lipca 2003, 09:57:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6051