zadania publiczne

PLANOWANY NABÓR UCZNIÓW

NA ROK SZKOLNY 2006/2007

Lp.

Szkoła - zawód, specjalność

Podbudowa

Ilość oddziałów

1.

4 - letnie TECHNIKUM w zawodzie:

Ø technik ochrony środowiska,

Ø technik żywienia i gospodarstwa domowego,

gimnazjum

gimnazjum

1

1

2.

3 – letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

gimnazjum

1

3.

3 – letnie LICEUM PROFILOWANE

Ø profil: ekonomiczno - administracyjn

gimnazjum

1

4.

1 - roczna SZKOŁA POLICEALNA

Ø zawód: technik ekonomista

liceum profilowane

1

5.

4 – letnie TECHNIKUM dla dorosłych (zaoczne) w zawodzie

Ø technik rolnik

8 letnia szkoła podstawowa lub gimnazjum

1

UWAGA!! Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do wybranego przez siebie typu szkoły proszeni są o wypełnienie podania, które należy przedłożyć dyrektorowi szkoły.
Wzór takiego pdania można pobrać (tutaj)

 

metryczka


Wytworzył: Skibicka (26 września 2003)
Opublikował: Bożena Skibicka (26 września 2003, 18:14:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3054