Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwała Nr VII/43/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty

  Uchwała Nr VII/43/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003r.     w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec [...]

Uchwała Nr VII/42/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Uchwała Nr VII / 42  / 2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003 roku.     w sprawie: ustalenia  wynagrodzenia  Starosty [...]

Uchwała Nr VII/41/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/26/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

  Uchwała Nr VII/ 41 /2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003r.     w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VI/26/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Starosty [...]

Uchwała Nr VII/40/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych wraz z udziałem nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie oraz ustalenia zasa

  Uchwała Nr VII/40/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych wraz z udziałem nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Samodzielnego [...]

Uchwała Nr VII/39/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr VII/39/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie     Na [...]

Uchwała Nr VII/38/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr VII/38/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie     Na podstawie [...]

Uchwała Nr VII/37/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr VII/37/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie     Na podstawie [...]

Uchwała Nr VII/36/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr VII/36/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie     Na podstawie [...]

Uchwała Nr VII/35/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr VII/35/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003 r.   w sprawie: zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie     Na podstawie art.. 53 ust. 2 [...]

Uchwała Nr VII/34/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr VII/34/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie     Na podstawie [...]

Uchwała Nr VII/33/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr VII/33/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie     Na podstawie [...]

Uchwała Nr VII/32/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr VII/32/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie     Na podstawie [...]

Uchwała Nr VII/31/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr VII/31/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie     Na podstawie [...]

Uchwała Nr VII/30/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr VII/30/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie     Na podstawie [...]

Uchwała Nr VII/29/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok

  Uchwała nr VII/ 29 /2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia  29 kwietnia 2003 r.     w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 [...]

Uchwała Nr VII/28/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2002 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie

  Uchwała Nr VII/ 28 /2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2003r.     w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2002 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi [...]

Uchwała Nr VI/27/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego dla Starostwa Powiatowego w Lipnie

  Uchwała Nr VI/27/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2003 r.     w sprawie: zmian Regulaminu Organizacyjnego dla Starostwa Powiatowego w [...]

Uchwała Nr VI/26/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

  Uchwała Nr VI / 26 / 2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2003 roku.   w sprawie: ustalenia  wynagrodzenia  Starosty [...]

Uchwała Nr VI/25/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie powołania Komisji Statutowej

    Uchwała Nr VI/ 25 /2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia  28 marca  2003r.     w sprawie: powołania Komisji Statutowej.   Na podstawie art.17 ust. 1  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o  [...]

Uchwała Nr VI/24/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok

    Uchwała nr VI/24/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia  28 marca 2003 r.     w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 [...]

Uchwała Nr VI/22/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie

    Uchwała Nr VI/ 22/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca  2003r.   w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.        Na podstawie art.14 ust. 1  Ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr VI/21/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

    Uchwała Nr VI / 21 /2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia  28 marca  2003r.   w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr VI/20/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

    Uchwała Nr VI/20/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2003 r.   w sprawie: przyjęcia Programu Naprawczego Samodzielnego              Publicznego Zakładu [...]

Uchwała Nr VI/23/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie powołania Sekretarza Powiatu w Lipnie

  Uchwała Nr VI/ 23 /2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2003r.   w sprawie: powołania Sekretarza Powiatu w Lipnie.               Na podstawie art 37 ust. [...]

Uchwała Nr V/19/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zbycia mienia powiatu

    Uchwala Nr V/19/ 2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lutego 2003r.         w sprawie: zbycia mienia powiatu.                Na podstawie: [...]

Uchwała Nr V/18/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie 2003 rok

  Uchwała Nr V/ 18 /2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lutego 2003r.     w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2003 rok.     Na podstawie art.17 ust. 2  [...]

Uchwała Nr V/17/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2003 rok

    Uchwała Nr V/ 17 /2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lutego 2003r.     w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2003 rok.    Na podstawie art.12  pkt. 11   Ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiemu na 2003 rok

    Uchwała Nr V/ 16 / 2003 Rady Powiatu w Lipnie dnia 7 lutego 2003 roku     w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2003 [...]

Uchwała Nr V/15/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygaśnięcia mandatu

  Uchwała Nr V / 15 /2003 Rady Powiatu w Lipnie dnia 7 lutego 2003 roku   w sprawie: wstąpienia kandydata w miejsce wygaśnięcia mandatu.   Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja [...]

Uchwała Nr IV/14/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

    Uchwała Nr IV / 14 /2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lutego 2003 roku     w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.             Na podstawie art.190 ust. [...]

Uchwała Nr III/13/2002 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyboru delegata do Związku Powiatów Polskich

    Uchwała Nr III/ 13/2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2002r.     w sprawie: wyboru delegata do Związku Powiatów Polskich     Na podstawie art.69 ust. 2  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o [...]

Uchwała Nr III/12/2002 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie delegowania do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Rady Powiatu w Lipnie

    Uchwała Nr III/ 12 /2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2002 roku   w sprawie: delegowania do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Rady Powiatu w [...]

Uchwała Nr III/11/2002 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Lipnie

    Uchwała Nr III / 11 / 2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2002r.     w sprawie: powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Lipnie   Na podstawie art.17 ust. 1 Ustawy [...]

Uchwała Nr III/10/2002 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok

  Uchwała Nr III/ 10 /2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2002 r.   w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok.               Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany składników wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego Kazimierza Tułodzieckiego

    Uchwała Nr II/ 9 / 2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2002r.   w sprawie: zmiany składników wynagrodzenia  Starosty Lipnowskiego Kazimierza [...]

Uchwała Nr II/8/2002 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia diet dla radnych

Uchwała Nr II/ 8 / 2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2002 roku     w sprawie ustalenia diet dla radnych.                 Na podstawie art. 21 ust. 4, 4 a i [...]

Uchwała Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok

Uchwała nr II/ 7 /2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2002 r.   w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok.            Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr II/6/2002 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Lipnie do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej

  Uchwała Nr II / 6 /2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 06 grudnia 2002 roku    w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu w Lipnie do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.   Na [...]

Uchwała Nr I/5/2002 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu

Uchwała Nr I / 5 /2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 listopada 2002r.   w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu          Na podstawie art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o [...]

Uchwała Nr I/4/2002 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyboru Wicestarosty Lipnowskiego

  Uchwała Nr I / 4 / 2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 listopada 2002r.   w sprawie: wyboru Wicestarosty Lipnowskiego       Na podstawie art. 27 ust. 1  i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o [...]

Uchwała Nr I/3/2002 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego

Uchwała Nr I / 3 /2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia  26 listopada 2002r.   w sprawie: wyboru Starosty  Lipnowskiego          Na podstawie art. 27 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr I/2/2002 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

  Uchwała Nr I / 2 /2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia  26 listopada 2002r.   w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu   Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym [...]

Uchwała Nr I/1/2002 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie

Uchwała Nr I / 1 /2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 listopada 2002r.   w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie          Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

metryczka