Rejestry i ewidencje

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie prowadzone są następują rejestry i ewidencje:
1.    ewidencja osób bezrobotnych,
2.    ewidencja osób poszukujących pracy,
3.    rejestr wydanych decyzji i postanowień administracyjnych,
4.    rejestr wydanych zaświadczeń,
5.    rejestr odwołań od wydanych decyzji,
6.    rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
7.    rejestr skarg i wniosków,
8.    ewidencja zasobu składnicy akt,
9.    rejestr pracowników,
10. rejestr upoważnień i pełnomocnictw,
11. ewidencja ofert pracy,
12. ewidencja cudzoziemców,
13. rejestr pracodawców,
14.  rejestr osób korzystających z usług rynku pracy,
15.  ewidencja środków trwałych,
 
Udostępnianie danych z rejestrów oraz z ewidencji 
Udostępnianie danych z rejestrów odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek – zapytanie instytucji lub organizacji, która posiada podstawy prawne upoważniające do uzyskania takich danych albo wskaże wiarygodnie uzasadnioną potrzebę posiadania danych zgodnie przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia danych) oraz przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781).
 
Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia o zarejestrowaniu oraz o wysokości pobieranych świadczeń dla bezrobotnych, występują z wnioskiem zawierające dane  osobowe pozwalające na wyszukanie osoby w bazie. Wzór wniosku Plik do pobrania (344kB) pdf
W przypadku konieczności przesłania zaświadczenia pocztą, należy podać aktualny adres zamieszkania.  

metryczka


Wytworzył: Rafał Wiśniewski (16 września 2003)
Opublikował: Rafał Wiśniewski (16 września 2003, 13:55:18)

Ostatnia zmiana: Dariusz Grzelak (8 listopada 2021, 10:40:55)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3840