dyrekcja

dyrekcja

.

  [...]

Dyrekcja:

Dyrektorem  Zespołu Szkół w Dobrzyniu n.Wisłą jest: mgr Dariusz Kłobukowski tel (054) 253-11-05 [...]

Wicedyrektor:

  Wicedyrektorem Zespołu Szkół w Dobrzyniu n.Wisłą jest: mgr inż. Mariusz Sadowski tel. (054) 253-11-05 [...]

metryczka