Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie

działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 oraz Dz. U.Nr 106, poz. 496/, Rozporządzenie MEN z 11 czerwca 1993r. w sprawie organizacji i zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych poradni specjalistycznych (Dziennik Ustaw nr 67 poz. 322) Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie,oraz na podstawie Zarzadzenia MEN Nr 15 z 25.05.93r.

metryczka


Wytworzył: |Impert Mirosława (30 czerwca 2003)
Opublikował: Mirosława Impert (30 czerwca 2003, 14:27:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3215