zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego na sezon 2017/2018 dla Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

zamawiający: Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSZ.272.2.2017
wartość: poniżej 209 tyś euro
termin składania ofert: 22 listopada 2017  09:00
wynik postępowania: Dodano wynik postępowania