2022

2022

44. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej

Ewa Teresa Jankowska i Mieczysław JankowskiBudowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7M3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji gazowej wewnątrz tego budynku, na [...]

43. Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. zabudowy do 70 m2

Anita Raniszewska  Budowa wolnostojącego , nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których [...]

42. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV

Energa Operator S.A Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Szpiegowo, na terenie działek nr 41/1, 40/3, 84/5,  gmina Dobrzyń nad Wisłą [...]

41. budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej

Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7M3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji gazowej wewnątrz tego budynku na terenie działki 87/2, ob. Grodzeń, gm. Kikół [...]

40. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7M3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji gazowej wewnątrz tego budynku, na terenie działki 81/11, ob. Bobrowniki, gm. [...]

39. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV

Energa Operator S.A Budowa linii kablowej nn 0,4 kV  w miejscowości Łąkie na terenie działek 734/1, 734/5, 601, 734/2, gmina Skępe [...]

38. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dz.nr 311/2, obręb Tłuchowo, gmina TłuchowoNie wniesiono sprzeciwu [...]

37. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV

ENERGA OPERATOR SA, budowa linii kablowej nn 0,4kV, na terenie działek nr 268/4, 268/5, 268/6, 268/7, obręb ewidencyjny Oleszno, gmina Wielgie. [...]

36. Budowa linii kablowej nn 0,4kV

ENERGA OPERATOR SA, budowa linii kablowej nn 0,4kV, na terenie działek nr 61/1, 28/2, 67/2, 23/1, 29/1, obręb ewidencyjny Kukowo, gmina Skępe. [...]

35. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny : zbiornik naziemny o poj. 2700l i przyłącze gazowe, przeznaczone do zasilania w/w budynku, działka nr 1060, ob. 0003, miasto Dobrzyń nad [...]

34. Demontaż oraz budowa sieci wodociągowej

DINO POLSKA SA, demontaż oraz budowa sieci wodociągowej wraz z budową hydrantu, na terenie działki nr 252/9, obręb ewidencyjny Jastrzębie, gmina Lipno. [...]

33. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

P.P. Anna i Szczepan Zaborowscy, budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacja gazowa wewnątrz tego budynku, na terenie [...]

32. Budowa zewnętrznej instalacji gazowej

P. P. Katarzyna i Sławomir Szymańscy, budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. V=4850 m3 i przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 499/2, obręb ewidencyjny [...]

31. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

P. Aneta Gabryszewska, budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7M3 wraz  przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku, na terenie działki nr [...]

30. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

Andrzej Zalewski, budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z podziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7M3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku, na terenie działki nr 270/31, [...]

29. Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=4850l, na terenie działki nr. 155/3, ob. Wielgie, gm. WielgieNie wniesiono sprzeciw [...]

28. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV

Energa Oświetlenie Sp z o. o, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0.4 kV oświetleniowej o długości   ok 66m w miejscowości Dąbrówka do doświetlenia  istniejącej drogi, montaż słupów wraz z oprawą [...]

27. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji gazowej wewnątrz tego budynku, na terenie działki nr 1601/12, ob. 0009, miasto [...]

26. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2700 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa instalacji gazowej wewnątrz tego budynku, na terenie działki nr 223, ob. Koziróg [...]

25. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=4850m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji gazowej wewnątrz tego budynku, na terenie działki nr 90/10, obręb 0014, miasto [...]

24. Przebudowa budynku mieszkalnego

Wiesława Zakrzewska, przebudowa budynku mieszkalnego, na terenie działki nr 1937/14, obręb 0008, miasto Lipno Nie wniesiono sprzeciwu [...]

23.Budowa linii kablowej

Energa Operator S.A, budowa linii kablowej nN0,4kV, dla zasilania budynków mieszkalnych i domu holenderskiego letniskowego na terenie działek 13/18, 14/2, 13/34, 13/15 w miejscowości Teodorowo, gm. Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

21. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gmina Bobrowniki, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowniki, ul. Lipnowska, Włocławska, Dobrzyńska, Kujawska, Wojska Polskiego, Broniewskiego, na terenie działek nr. 96, 211, 213/1, 215/1, 281, 316, 348, 388, 391, 396/1, [...]

22. Przebudowa budynku mieszkalnego

Edyta Wiśniewska, Przebudowa budynku mieszkalnego polegająca na montażu schodów zewnętrznych wiszących na terenie działki nr 2127/42, obręb 0004, miasto LipnoNie wniesiono sprzeciwu [...]

20.Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki nr 57/6, obręb ewidencyjny Tłuchówek, gmina TłuchowoNie wniesiono sprzeciwu [...]

19.Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Krzysztof Radecki, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 465/7, obręb ewidencyjny Tłuchowo, gmina TłuchowoNie wniesiono sprzeciwu [...]

18. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Elżbieta Skonieczna, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki nr 465/3 , obręb ewidencyjny Tłuchowo, gmina Tłuchowo.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

17. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV i budowa przyłącza nn 0,4 kV

Energa-Operator S.A, Budowa linii kablowej nn 0,4 kV i budowa przyłącza nn 0,4 kV na terenie działek 796/7, 761/15, 787/2, 761/13, 761/8, 761/2, 764, 798/1, 797/3, obręb ewidencyjny 0003, miasto Dobrzyń nad Wisłą.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

16.Przebudowa budynku mieszkalnego

P. Kazimierz Ruciński, Przebudowa budynku mieszkalnego na terenie działki nr 14, obręb ewidencyjny Nowa Wieś, gmina Chrostkowo.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

15.Budowa rurociągu tłocznego wód nadosadowych

Gmina Kikół, Budowa rurociągu tłocznego wód nadosadowych na terenie działek nr 80, 86, 108/2, 108/3, 108/4, 11/1 w ramach zadania " Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą", obręb ewidencyjny [...]

14.Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Pani Lucyna Umerle, nadbudowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki 129/1, obręb ewidencyjny Chrostkowo Nowe, gmina Chrostkowo.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

13. Budowa sieci wodociągowej

P. Andrzej Sosiński, budowa sieci wodociągowej, na terenie działek nr 236/8, 239/13, obręb ewidencyjny Chojno, gmina Chrostkowo.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

12 . Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Gmina Tłuchowo, budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych 170928C Tłuchowo - Słoneczna, 170957C Tłuchowo - Wspólna, na terenie działek nr 643, 306/1, 307/1, 302/1, 644, 307/10, 307/11, 306/5, 305/3, [...]

11. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

P. Ilona Matusiak, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działki nr 495/2, obręb ewidencyjny Tłuchowo, gmina Tłuchowo. Nie wniesiono sprzeciwu [...]

10. Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV

ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o. o., budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w m. Bobrowniki, ul. Lipnowska, budowa linii kablowej nN 0,4kV do oświetlenia ulicznego, montaż czternastu słupów oświetleniowych wraz z oprawami [...]

9. Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV

ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o. o., budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w m. Bobrowniki, ul. Włocławska, budowa linii kablowej nN 0,4kV do oświetlenia ulicznego, montaż trzynastu słupów oświetleniowych wraz z [...]

8. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Zbigniew Szulikowski, budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku, na terenie działki nr 264, [...]

7. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV

ENERGA OPERATOR SA, budowa linii kablowej nN 0,4 kV, na terenie działki nr 1583/10 - obręb ewidencyjny nr 9, miasto Lipno, na terenie działki nr 261 - obręb ewidencyjny Lipno Wieś II, gmina Lipno oraz na terenie działki nr 1543/5, obręb [...]

6. Budowa linii kablowej nN 0,4 kV

ENERGA OPERATOR SA, budowa linii kablowej nN 0,4 kV, na terenie działek nr 2/3, 2/9, 5/12, 16, obręb ewidencyjny Walentowo, gmina Kikół. Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

5. Budowa linii kablowej nN 0,4kV

ENERGA OPERATOR SA, budowa linii kablowej nN 0,4kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w miejscowości Jarczechowo, na terenie działek nr 23/10, 23/28, 23/20, 23/30, 23/34, 23/33, 23/32, obręb ewidencyjny Jarczechowo, gmina [...]

4. Budowa linii kablowej

ENERGA OPERATOR SA,  budowa linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 11/3, 11/2, 11/5, 11/4, 1 obręb ewidencyjny Grabiny, gm Lipno oraz na terenie działek nr 188, 177, 189, 178 obręb ewidencyjny Barany, gm Lipno. Umorzenie [...]

3. Wewnętrzna instalacja gazowa

Agnieszka Czarnecka, budowa  wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym, działka nr 74, obręb ewidencyjny Mysłakówko, gmina Tłuchowo. Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

2. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

Marek Makowski, budowa zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700L i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym, na terenie działki nr159/3, obręb ewidencyjny Trzebiegoszcz , gmina Lipno. Nie wniesiono [...]

1. Budowa linii kablowej nN

ENERGA OPERATOR SA, przebudowa linii napowietrznej nN, budowa linii kablowej nN, budowa przyłącza kablowego nN, na terenie działek nr 131/3, 132, 134/3, 136, 133/4, 133/6, obręb ewidencyjny Chrostkowo Nowe, gmina Chrostkowo. Nie [...]

metryczka