Obwieszczenia o możliwości zapoznania się z materiałami przed wydaniem decyzji - Farma Wiatrowa Wielgie

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących sprawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§ 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Architektury Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, I piętro, pokój nr 9, w godz. 8:00 — 14:00, (tel. 54 30-66-171) oraz zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. — niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Lipnie oraz na lokalnych tablicach ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w
którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
Zawiadomienie — obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Lipnie w dniu 29.07.2021 r.

Zawiadomienia do poszczególnych spraw:

Farma Wiatrowa Wielgie

7.1 EW1 (368kB) pdf
7.2 EW4 (362kB) pdf
7.3 EW5 (366kB) pdf
7.4 EW6 (371kB) pdf
7.5 EW11 (369kB) pdf
7.6 EW9 (367kB) pdf
7.7 EW2 (369kB) pdf
7.8 EW10 (368kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Naczelnik Wydziału Środowiska i Architektury (29 lipca 2021)
Opublikował: Katarzyna Klimaszewska (29 lipca 2021, 15:00:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374