2021

2021

13. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Zdziasław Ziółkowski, zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki nr 494, Tłuchowo. [...]

12. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacją gazową

P. Bogdan Szymański, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki nr 493, 494, Tłuchowo. [...]

11. Budowa sieci kablowej

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV przy ul. Malinowskiego w Lipnie na terenie działek nr 2977/2, 90/1, 90/13 [...]

10. Przebudowa budynku mieszkalnego

P. Piotr Lewandowski, wykonanie otworu okiennego oraz drzwiowego w zewnętrznych ścianach budynku mieszkalnego na terenie działki nr 2638, 2672/2, ob. 12, miasta Lipna.Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

9. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

P. Krystyna Kalinowska, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki 482 w TłuchowieNie wniesiono sprzeciwu [...]

8. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

P. Stanisława Kleczkowska, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki nr 465/4, 464/1 w TłuchowieNie wniesiono sprzeciwu [...]

7. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 151/2 w Orłowie, gmina WielgieNie wniesiono sprzeciwu [...]

6. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

Grzegorz Nadrowski, zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki nr 458, 464/1 w Tłuchowie. Nie wniesiono sprzeciwu [...]

5. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

Waldemar Wiśniewski, zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki  nr 465/10, 464/1 w Tłuchowie. Nie wniesiono sprzeciwu [...]

4. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

Leonia Krzemieniecka, budowa wewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki nr 465/1, 464/1 w obrębie ewidencyjnym Tłuchowo, gmina Tłuchowo. Nie wniesiono sprzeciwu [...]

3. Budowa sieci gazowej

Pneumatic - System Paweł Laskowski, budowa sieci gazowej na terenie działek nr 472, 464,/1, 305/3, 306/5, 307/11 w TłuchowieNie wniesiono sprzeciwu [...]

2. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

P. Henryk Kaczmarczyk, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na terenie działki nr 456, w obrębie ewidencyjnym Tłuchowo, gmina Tłuchowo.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

1. Budowa linii kablowej

Energa Operator S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Rypin, budowa linii kablowej 0,4 k, ul. Rolna w mieście Lipno, obręb nr 9, na terenie działek nr. 1621/11, 1621/8, 1637/5, 1637/6, 1637/9, 1637/13.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

metryczka