Przetargi jednostek organizacyjnych powiatu

Przetargi jednostek organizacyjnych powiatu

Przetarg na termomodernizację

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ZADANIE I „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W SKĘPEM”ZADANIE II „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W SKĘPEM” [...]

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ZADANIE I „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W SKĘPEM” ZADANIE II „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W SKĘPEM”  [...]

Rozbudowa Zespołu Szkół w Lipnie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   O wartości szacunkowej poniżej 60 000 euroPostępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z póź. zm./ 1.Nazwa [...]

Przetarg w PUP Lipno

POWIATOWY   URZĄD  PRACY    w    LIPNIE na podstawie Art.5 i 39-46 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. )   ogłasza przetarg [...]

Zespół Szkół w Skępem - pisemny przetarg ofertowy

Zespół  Szkół  im. Waleriana Łukasińskiego  w  Skępem                      87 – 630  Skępe,  ul. [...]

metryczka