2020

2020

8. Budowa sieci gazowej

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63, na terenie działek nr 529, 491, obręb Tłuchowo, gmina Tłuchowo.Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

7. Budowa gazociągu

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia, na działce nr 56/15, 56/8, 56/4, obręb Tłuchówek, gmina Tłuchowo.Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

6. Budowa linii kablowej

Energa Operator S.A., budowa sieci nn 0,4 kV dla powiązania stacji transformatorowej 15/0,4kV Czarne-22 (STA4-0165) i złącza kablowego nr ZE-8876, na terenie działek nr 5/30, 273/1 w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, gmina Wielgie.Nie wniesiono [...]

5. Budowa sieci gazowej

Polska Sieć Gazownicza Sp. z o.o., budowa sieci gazowej na terenie działek 529, 491, obręb Tłuchowo, gmina Tłuchowo.Sprzeciw [...]

4. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 99/2, 99/14, 286/17 w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

3. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 5/24, obręb ewidencyjny Teodorowo, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

2. Przebudowa sieci wodociągowej

Gmina Chrostkowo, przebudowa sieci wodociągowej na terenie działek: - nr 125/3, 234/2, 117, 231/3, 233/1, 231/1, 230, 229, 9, 263, 264/1, 264/2, 265, 269, 271,  351/2, 300/1 obręb ewidencyjny Chojno,- nr 33, 193, 38, 39, 40, 41, 42, 14, [...]

1. Budowa sieci gazowej

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, budowa sieci gazowej na terenie działki nr 174, obręb Tłuchowo, gmina Tłuchowo. Nie wniesiono sprzeciwu [...]

metryczka