Kompetencje Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów

Do zadań Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów należy realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa i aktów wewnętrznych Starostwa oraz nadzór nad ich realizacją, w szczególności w zakresie:

1) prowadzenia całokształtu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym:

a) udzielanie wyjaśnień i wsparcia merytorycznego komórkom organizacyjnym przy opracowaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę udzielania zamówień,

b) występowanie w imieniu Zamawiającego do Urzędu Zamówień Publicznych,

c) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych oraz ich realizacja,

d) współpraca z jednostkami w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

e) postępowanie w zakresie zastosowanych środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

f) prowadzenie oraz nadzór nad realizacją zakupów dokonywanych w Starostwie Powiatowym w Lipnie,

g) sporządzanie planów i sprawozdań z zamówień publicznych,

h) nadzór w zakresie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia dokonywanego przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu.

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Linkowski (11 lipca 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (11 lipca 2019, 12:48:04)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1375