Pracownicy Referatu Finansowo-Księgowego

Małgorzata Gołębiewska - Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego

pokój nr 29 II piętro, tel. 54 30 66 wew. 137, budynek przy ul. Sierakowskiego 10B

e-mail: finanse@lipnowski.powiat.pl

Marlena Chojnicka -  Inspektor ds. księgowości syntetycznej i analitycznej oraz       sprawozdawczości

pokój nr 29 II piętro, tel. 54 30 66 wew. 137, budynek przy ul. Sierakowskiego 10B

Monika Domanowska - Inspektor ds. windykacji

pokój nr 29 II piętro, tel.  54 30 66 wew. 137, budynek przy ul. Sierakowskiego 10B

Karolina Wiśniewska  - Podinspektor ds. likwidatury i księgowości syntetycznej

pokój nr 29 II piętro, tel. 54 30 66 wew. 137, budynek przy ul. Sierakowskiego 10B

Marta Muranowska - Podinspektor ds. płac i rozliczeń oraz księgowości analitycznej

pokój nr 29 II piętro, tel.  54 30 66 wew. 137, budynek przy ul. Sierakowskiego 10B

Maria Kłusek - Podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT

pokój nr 29 II piętro, tel.  54 30 66 wew. 137, budynek przy ul. Sierakowskiego 10B

Sprawy dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za najem lokali mieszkalnych, garaży, opłat za dzierżawę gruntów należących do Skarbu Państwa prowadzi Pani Małgorzata Gołębiewska.

Sprawy dotyczące opłat za najem lokali mieszkalnych, garaży, opłat za dzierżawę gruntów należących do Powiatu Lipnowskiego prowadzi Pani Karolina Wiśniewska.

Sprawy dotyczące wpłat zaległych należności oraz sprawy dotyczące egzekucji prowadzi Pani Monika Domanowska.

Sprawy dotyczące płac prowadzi obecnie Pani Monika Domanowska w zastępstwie Pani Marty Muranowskiej.

metryczka


Wytworzył: Małogrzata Gołębiewska (31 lipca 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (31 lipca 2019, 10:43:43)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 12:12:32)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1179