Kompetencje wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu

Do zadań Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu należy realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa i aktów wewnętrznych Starostwa oraz nadzór nad ich realizacją, w szczególności w zakresie:

1) obsługi merytoryczno- kancelaryjnej Starosty i Zarządu Powiatu:

a) przygotowywanie spotkań z udziałem Starosty i Zarządu Powiatu ( w tym posiedzeń Zarządu),

b) opracowywanie projektów aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji,

c) koordynowanie, przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg, petycji i wniosków mieszkańców - Klauzula informacyjna (201kB) pdf

d) prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty,

e) prowadzenie sekretariatu Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu

f) obsługa kancelaryjna Starostwa oraz prowadzenie rejestrów niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych,

g) prowadzenie kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,

h) organizowanie spotkań i wizyt oficjalnych,

i) prezentowanie, wyjaśnianie i uzasadnianie działań organów Powiatu w środkach masowego przekazu przy współpracy z Wydziałem Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

j) prezentowanie w środkach masowego przekazu stanowiska organów Powiatu w ważnych sprawach należących do zakresu ich działania przy współpracy z Wydziałem Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

k) współpraca ze środkami masowego przekazu przy współpracy z Wydziałem Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

l) bieżące analizowanie informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego przy współpracy z Wydziałem Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

m) organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,

n) przygotowywanie i opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów informacyjnych dla Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu.

o) realizacja zadań w zakresie inicjatyw lokalnych.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Jasińska (11 lipca 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (11 lipca 2019, 08:42:05)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (8 stycznia 2020, 08:21:01)
Zmieniono: Klauzula informacyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1318