Protokół Nr 85/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 23 grudnia 2020r.

  1. Protokół Nr 85/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 23 grudnia 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Było to telefoniczne posiedzenie Zarządu, podczas którego Starosta łączył się zdalnie z każdym członkiem Zarządu.

Celem tegoż posiedzenia było wystąpienie do Spółki Szpital Lipno z propozycją zakupu składników majątkowych ruchomych, których wartość księgowa wynosi zero złotych, a które to zostały ujęte w protokole z dnia 22.12.2020r. sporządzonym przez Komisje ds. wyceny i likwidacji. Zaznaczył, że Komisja dokonała spisu składników ruchomych i wykazała 349 pozycji i wyceniła je na 39 912,11 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Spółki Szpital Lipno z propozycją zakupu składników majątkowych ruchomych, których wartość księgowa wynosi zero złotych, a które to zostały ujęte w protokole z dnia 22.12.2020r. sporządzonym przez Komisje ds. wyceny i likwidacji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Izabela Pączkowska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (23 grudnia 2020)
Opublikował: Marta Górzyńska (12 lutego 2021, 11:41:37)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 540