Protokół Nr 60/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2020r.

Protokół Nr 60/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 29 maja 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10,10 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Nadto udział wzięli:

Edyta Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji

Powiedział, że celem tegoż posiedzenia jest odwołanie Pani Katarzyny Piątkowskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisła w związku ze złożoną przez nią rezygnacją z tego stanowiska. Zgodnie z prawem do 31 maja musi odbyć się odwołanie z tej funkcji i taki projekt uchwały został przygotowany.

Dodał, że Pani Dyrektor K. Piątkowska była bardzo dobrym dyrektorem, jednakże z przyczyn zdrowotnych złożyła rezygnację z tej funkcji z dniem 31 sierpnia 2020r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 10,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 29 maja 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (29 maja 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (27 sierpnia 2020, 11:27:43)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324