Protokół Nr 55/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 kwietnia 2020r.

Protokół Nr 55/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 17 kwietnia 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10,15 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając członków Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 7 kwietnia 2020r.

Powiedział, że celem dzisiejszego posiedzenia jest wyrażenie zgody na zakup przez Starostwo Powiatowego w Lipnie środka dezynfekującego, który posłuży do odkażenia miejscowości na terenie powiatu lipnowskiego Dodał, że odkażenie odbędzie się spryskiwaczami, które są na stanie szkół prowadzonych przez powiat lipnowski. Dodał, że termin tej dezynfekcji zostanie podany do publicznej wiadomości, a ona sama zostanie przeprowadzona w godzinach nocnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zakup środka służącego do dezynfekcji miejscowości położonych na terenie powiatu lipnowskiego.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 10,25 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 17 kwietnia 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (17 kwietnia 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 czerwca 2020, 10:08:01)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613