2018

2018

14. Budowa sieci kanalizacji

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy. ul. Szczęśliwej w Lipnie na terenie działki nr 1869/14, obręb ewidencyjny nr 8, miasta Lipna.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

13. Budowa sieci wodociągowej

P. Cecylia Skowrońska, budowa sieci wodociągowej przy ul. Dolnej na terenie działki nr 2127/1, obręb ewidencyjny nr 4 miasta LipnaWniosek umorzono [...]

12. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi

Gmina Lipno, budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi na terenie miejscowości i obrębu ewidencyjnego 0020 Lipno Wieś II działki : 275/19, 275/29, 275/26, 275/25, 275/17, 275/38, 275/37, 275/42, 275/43, 275/33, 275/30, 275/35, [...]

11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

P. Cecylia Skowrońska, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Dolnej i Zjazdowej w Lipnie - na terenie działek nr 2127/1, 2134/3, 2976/3, 2241/4nie wniesiono sprzeciwu [...]

10. Zmiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym

P. Anna Wiewiórska, zmiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym, Główczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą, dz. nr 94/1Nie wniesiono sprzeciwu [...]

9. Budowa kanalizacji sanitarnej

Gmina Wielgie, budowa sieci sanitarnej na terenie działek nr 84, 88/33, 88/39 w Nowej Wsi, gmina WielgieNie wniesiono sprzeciwu [...]

8. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 273/1, 8/3, 8/14 w Piasecznie, gmina WielgieNie wniesiono sprzeciwu [...]

7. Budowa kanalizacji sanitarnej

Gmina Wielgie, budowa kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 273/1, 11 w Piasecznie, gmina WielgieNie wniesiono sprzeciwu [...]

6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Gmina miasta Lipno, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek 1184, 1121/1, 1204, 1123położonych przy ulicy Górnej, Spółdzielczej, Wschodniej i południowej na terenie miasta Lipna.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

5. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Lipno, budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 347, 212/4, 275/1, 277/1, 291/19, 334, 338/2, 338/3, 337/1 w obrębie ewidencyjnym Kłokock, gmina Lipno.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Nieszawskiej, na terenie działek nr 3180, 364/9, 1410/9, 1410/1, 1409, obręb ewidencyjny 10 i na działce nr 364/10 w obrębie ewidencyjnym [...]

3. Budowa sieci wodociągowej

Miasto i Gmina Skępe, budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr - 1361, 1441/3, 1441/4 obręb ewidencyjny Rumunki Skępskie;- 360/1, 361, 362, 344, 343/3, 2107/3, 494, 339/1, 2092/2, 341/1, 571/3, 2111/1, 476, 475/2, [...]

2. Budowa sieci kanalizacyjnej

Miasto i Gmina Skępe, budowa sieci kanalizacji na terenie działek nr:- 25/2, 303/5, 40/8, 46/4 w obrębie ewidencyjnym nr 1, miasta Skępe;- 197/3, 187, 195, 196, 162, 107, 136, 109, 108, 16, 15/1, 15/6, 15/5, 18/3, 10/3, 30/14, 31, 30/28, 33/25, [...]

1. Budowa sieci kanalizacyjnej

Miasto i Gmina Skępe, budowa sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr: - 104/3, 91/3, 96, 97 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Skępe;- 1793/7, 957/3, 985, 986/7, 986/5, 986/14, 928, 986/6, 987/5, 935/1, 935/2, 935/3, 936,     [...]

metryczka