ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie cenowe ZmZ.2600.134.2019

Protokół z otwarcia ofert: [...]

Zapytanie cenowe Or.II.2600.403.2018

Zapytanie cenowe : [...]

Zapytanie cenowe Or.II.2600.400.2018

Zapytanie cenowe ; [...]

Dostawa książek i filmów.

Treść zapytania: [...]

Studia Podyplomowe Surdopedagogika.

Treść zapytania cenowego: [...]

Studia Podyplomowe Podyplomowe Terapia ręki.

Treść zapytania cenowego: [...]

Studia Podyplomowe Mediacje rodzinne.

Treść zapytania cenowego: [...]

Studia Podyplomowe IT w językach obcych.

Treść zapytania cenowego: [...]

Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe.

Treść zapytania cenowego: [...]

dostawa narzędzi III

Treść zapytania: [...]

Zapytanie ofertowe na: dostawę oprogramowania specjalistycznego VI

Zapytanie ofertowe: Załącznik nr 1 - Część I: Załącznik nr 2 - Część II: Załącznik nr 3 - Wzór Oferty: Załącznik nr 4 - Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych: Informacja o zapytaniu [...]

Zapytanie ofertowe na: oprogramowanie specjalistyczne III

Zapytanie ofertowe: Załącznik nr 1: Załącznik nr 2: Załącznik nr 3: Załącznik nr 4: Załącznik nr 5 - Wzór Oferty: Załącznik nr 6 - Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych: [...]

Zapytanie ofertowe na: dostawę chemii gospodarstwa domowego

Zapytanie ofertowe na:dostawę chemii gospodarstwa domowegoTreść zapytania: [...]

Zapytanie ofertowe na: dostawę zlewów i umywalek

Treść zapytania ofertowego: [...]

Zapytanie ofertowe na: dostawę tablic szkolnych II

Treść zapytania ofertowego: [...]

zapytanie ofertowe: remont pracowni IV

Treść zapytania ofertowego: [...]

Zamówienie na świadczenie usług pocztowych

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Lipnie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych w okresie od 01.10.2017 r. do [...]

Zapytanie ofertowe na: dostawę tablic szkolnych

Treść zapytania ofertowego: [...]

zapytanie ofertowe:

zapytanie ofertowe na: dostawę wyposażenia pracowni obsługi gości i pracowni gastronomicznychTreść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 - Część I Załącznik nr 2 - Część II Załącznik nr 3 - Część III [...]

zapytanie ofertowe: remont pracowni III

Treść zapytania ofertowego: [...]

zapytanie ofertowe: remont pracowni II

Treść zapytania ofertowego: [...]

zapytanie ofertowe: remont pracowni

Treść zapytania ofertowego: Wzór oferty: Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych: [...]

Zapytanie ofertowe - nadzór budowlany.

Treść zapytania ofertowego: Protokół postępowania o udzielenie zamówienia: [...]

Zapytanie ofertowe: dostawa platform schodowych.

Treść zapytania ofertowego: Wzór Oferty: Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych: [...]

metryczka