Uchwała nr 1/Kd/2017 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12.01.2017r.

Uchwała nr 1/Kd/2017 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12.01.2017r. (1511kB) pdf


Uchwała nr 2/S/2017 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 roku (2314kB) pdf


Rb-27S. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (807kB) pdf

Rb-28S. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (1429kB) pdf

Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (99kB) pdf

Rb-NDS. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (173kB) pdf


Uchwała nr 2/I/2017 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Orzekającej w Bydgoszczy z dnia 7 września 2017 roku. (2232kB) pdf


Uchwała nr 74/K/2017 Składu Orzekającego nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14.11.2017r (91kB) pdf


Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 (174kB) pdf

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku (262kB) pdf

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku (104kB) pdf

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 (833kB) pdf

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 (1389kB) pdf

Sprawozdanie z budżetu za rok 2017: plik do pobrania (2897kB) word

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Składu Orzekającego (17 stycznia 2017)
Opublikował: Jan Garbarczyk (17 stycznia 2017, 12:51:53)

Ostatnia zmiana: Sławomir Eluszkiewicz (20 czerwca 2018, 10:49:22)
Zmieniono: sprawozdanie z budżetu za ro 2017

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1725