Budżet na rok 2016

Uchwała nr XI/63/2015 RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 11 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016 (wraz z sygnaturami)

Plik do pobrania (314kB) pdf


Budżet Powiatu Lipnowskiego 2016
zestawienie załączników oraz załączniki 1-2a: Plik do pobrania (3244kB) pdf
załączniki 3a-10: Plik do pobrania (2956kB) pdf
załącznik nr 11 - część opisowa: Plik do pobrania (5313kB) pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za  2015 rok:
Plik do pobrania (1443kB) pdf

Autopoprawki Zarządu Powiatu w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016:
Plik do pobrania (265kB) pdf
Załączniki do autopoprawki nr 1-5: Plik do pobrania (889kB) pdf

Plan wydatków budżetowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej: Plik do pobrania (5502kB) pdf


Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipnowskiego na lata 2016 - 2028.

Uchwała Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/64/2015 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016 - 2028:
  Plik do pobrania (336kB) pdf

Autopoprawki Zarządu Powiatu w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016 - 2028:
Plik do pobrania (157kB) jpg
załącznik nr 1: Plik do pobrania (2145kB) pdf
załącznik nr 2: Plik do pobrania (1070kB) pdf

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Lipnowskiego na lata 2016 - 2028
Plik do pobrania (1520kB) pdf


Uchwały RIO:

Uchwała Nr 2/Kd/2016 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11.01.2016 roku. (604kB) pdf


Uchwała Nr 4/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 07.12.2015 roku. (588kB) pdf


Uchwała Nr 4/P/2015 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 07.12.2015 roku. (677kB) pdfRb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
I kwartał: Plik do pobrania (1492kB) pdf
II kwartał Plik do pobrania (1520kB) pdf
III kwartał Plik do pobrania (1519kB) pdf
IV kwartał Plik do pobrania (1362kB) pdf


Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
I kwartał: Plik do pobrania (872kB) pdf
II kwartał Plik do pobrania (894kB) pdf
III kwartał Plik do pobrania (893kB) pdf
IV kwartał Plik do pobrania (766kB) pdf


Rb-N
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI
ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
I kwartał: Plik do pobrania (347kB) pdf
II kwartał Plik do pobrania (348kB) pdf
III kwartał Plik do pobrania (162kB) pdf
IV kwartał Plik do pobrania (263kB) pdf


Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
I kwartał: Plik do pobrania (261kB) pdf
II kwartał Plik do pobrania (261kB) pdf
III kwartał Plik do pobrania (261kB) pdf
IV kwartał Plik do pobrania (174kB) pdf


Rb-Z
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
I kwartał: Plik do pobrania (90kB) pdf
II kwartał Plik do pobrania (90kB) pdf
III kwartał Plik do pobrania (90kB) pdf
IV kwartał Plik do pobrania (104kB) pdf

Sprawozdanie Rb-UZ za IV kwartał (248kB) pdf

Uchwała nr 26/K/2016 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 04.11.2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
Plik do pobrania (2226kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu w Lipnie (5 lutego 2016)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (5 lutego 2016, 09:29:21)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (17 listopada 2022, 11:52:17)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1764