2016

2016

22. Budowa sieci kanalizacji

Gmina Wielgie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie działki 351/26 w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

21. Rozbudowa sieci wodociągowej

Gmina Dobrzyń nad Wisłą, rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 37/3, 59 położonych w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk, gmina Dobrzyń nad Wisłą.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

20. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 77, 78/53, 79/4 w obrębie ewidencyjnym Lubówiec, gmina Skępe.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

19. Budowa oczyszczalni ścieków

Gmina Wielgie, budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 248, 299, 247/2, 310, 311, 301, 221, 280 w miejscowości Wylazłowo, obręb ewidencyjny Płonczyn, gmina Wielgie.Sprzeciw [...]

18. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Gmina Lipno, budowa sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości 1.600 m na terenie działek nr 269/3, 279/2, 11/1, 269/4, 270, 271/1, 272, 273, 275/4, 274, 280, 275, 276/2, 276/4, 276/5, 277/1, 35/3, 278/1, 281/1, 36/1, 36/3, 283/5, [...]

17. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 7/2, 273/1, 4/4 w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

16. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 202, 19, 29/2, 20 w obrębie ewidencyjnym Czarne, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu  [...]

15. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 293/1, 296/1, 297/1, 317/1, 317/2, 348, 178/2, 178/6 w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

14. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej, na terenie działek nr 277/2, 276, 275/3, 275/2 w obrębie ewidencyjnym Czerskie Rumunki, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

13. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Gmina Lipno, budowa odcinka gminnej sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości ok 1000 m na terenie działek nr 47/18, 408/12, 376/6, 485/4, 485/5, 488/3, 491/3, 480/5, 484/3, obręb ewidencyjny Lipno Wieś II, gmina Lipno.Nie [...]

12. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej.

Gmina Tłuchowo, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Tłuchowo-Tłuchówek na terenie działek nr 57/1, 57/7, 637, 638, 640, 641 gmina Tłuchowo Nie wniesiono sprzeciwu [...]

11. Budowa linii kablowej.

Energa - Operator S.A.  Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z kablową rozdzielnicą szafową oraz szafką pomiarową przechodzącego przez działki nr 141/5, 141/6, 141/3, 141/2, 141/4, 107, 156/3, 158/1 w [...]

10. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A.  Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej nn, na terenie działek nr 789/1, 789/2, 789/5, 789/4 w obrębie ewidencyjnym Łąkie, gm. Skępe. Nie wniesiono sprzeciwu [...]

9. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej nn, dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku letniskowego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 191/10, 191/11 w miejscowości Czarne poprzez działki nr [...]

8. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Płonczynek, na terenie działek nr 55/1, 4/2, 56, 33, 87/2, 87/1, 88, gmina Wielgie Nie wniesiono sprzeciwu [...]

7. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Cecylia Skowrońska, budowa sieci wodociągowej z przyłączami, obręb ewidencyjny nr 5, działka o numerze ewidencyjnym 1132/2, miasto Lipno.Nie wniesiono sprzciwu [...]

6. Budowa odcinka gminnej sieci wodociągowej

Gmina Lipno, budowa odcinka gminnej sieci wodociągowej z przyłączami (19 szt.) na terenie działek oznaczonych nr 47/18, 408/12, 480/5, 481, 482, 483, 484/1, 484/2, 484/3, 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 486, 487/1, 487/2, 489/1, 489/2, 490/1, [...]

5. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej 0,4 kv zasilającej budynki mieszkalne  na terenie działek o numerach ewidencyjnych 48/1, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 49, obręb ewidencyjny Franciszkowo, gm. Skępe.Nie wniesiono [...]

4. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej nn 0,4 kv dla zasilania w energię elektryczną budynków letniskowych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 192/2, 144/4, 144/3, 144/5 w obrębie ewidencyjnym Szczekarzewo, [...]

3. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej nn 0,4 kv dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 561/1, 561/2, 561/4, obręb ewidencyjny Tłuchowo, gmina [...]

2. Budowa nowego budynku

Radosław Seredziuk, budowa nowego budynku mieszkalnego, obręb ewidencyjny Łąkie, działka o numerze ewidencyjnym 745/18, gmina Skępe.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

1. Budowa linii kablowej

Nie wniesiono sprzeciwu [...]

metryczka