2015

2015

23. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej nn dla zasilania energetycznego działek budowlanych nr 39/6, 40/2, 167/24, 167/25, 167/26, 167/27, 167/28, 167/29, 167/30, 167/31, 167/32, 167/33, 167/34, obręb ewidencyjny Biskupin, [...]

22. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne na terenie działek 1209/1, 1146/5, 1146/16, 1146/17, 1204 w obrębie ewidencyjnym nr 5, miasta Lipna.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

21. Budowa linii kablowej

Energa -Operator S.A. Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej budynek gospodarczy, poprzez działki 361/7, 361/25, 361/27, 361/28, 361/29, 362/5, obręb ewidencyjny Lubin, gmina Kikół.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

20. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej nN 0,4kV przez działki nr 202, 208, 696, obręb ewidencyjny Wielgie, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

19. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej nn 0,4 kV poprzez działki nr 701, 727/2, 728/1, 730/1, 731/1, 732/1, 733/3, obręb ewidencyjny nr 3, miasto Dobrzyń nad Wisłą.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

18. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek nr 249/1, 250/3, 250/5, 250/6, 250/7, 250/8, 250/9, obręb ewidencyjny 14, miasto Lipno.Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

17. Budowa sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, budowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 2027/11, 2134/4, 1121/1, 2179 obręb ewidencyjny 4 i 5, miasta Lipna.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

16. Budowa przyłącza kablowego i stacji transformatorowej

Kopalnia Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański Spółka Jawna, budowa przyłącza kablowego SN-15kV zakończonego małogabarytową stacją transformatorową przez działki nr 148 i 149, obręb ewidencyjny Adamowo, gm. Chrostkowo.Nie [...]

15. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania  działek nr 276/24, 276/25, 276/30, 276/31, 276/32, 276/35, 276/36, 276/37, obręb ewidencyjny Tłuchowo, gm. Tłuchowo.Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

14. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 dla zasilania działek numer 160/3, 160/4, 159, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 152/7 w obrębie ewidencyjnym Rumunki Skępskie, gmina Skępe.Nie [...]

13. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną

Sławomir Skowroński, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Piaskowej w obrębie ewidencyjnym nr 5, miasta Skępe, na terenie działek nr 1557/10, 787/2. Nie wniesiono sprz [...]

12. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną

Małgorzata i Piotr Tokarscy, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, gmina Kikół, na terenie działki nr 177/4.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

11. Rozbudowa budynku mieszkalnego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (szambem)

Lidia i Stanisław Wiśniewscy, rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (szambem), obręb ewidencyjny Koziróg Leśny, gmina Tłuchowo, dz. 33/4. Nie wniesiono sprzeci [...]

10. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działek numer 84, 88/33, 88/20 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś oraz na terenie działki numer 90 w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

9. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działek numer 662/1, 640/1, 636/3, 634/5, 634/4, 633, 625, 624, 626/7, 626/4, 626/6, 626/8 w obrębie ewidencyjnym Zaduszniki, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

8. Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu

Łukasz Nowicki, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki 45/3, obręb ewidencyjny Hornówek, gmina Kikół.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

7. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Gmina Bobrowniki, budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek 2263/6, 27, 127, 130/3, 125/7, 132/1, 88, 103/3, 2282/1, 145/2, 2280/1, 150, 2280/2, 166, 167, 81, 2245/7, 28, 20, 18, 17, 43/1, 134/2, 46/1, 2263/4, 131, 125/4, 16, [...]

6. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działek 380/2, 382/2 w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

5. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działek 411, 352/4, 179 w obrębie ewidencyjnym Suradówek, gmina Wielgie. Nie wniesiono sprzeciwu [...]

4. Budowa budynku mieszkalnego

Elżbieta Derlak, Grzegorz Derlak, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie działki 9/43 w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

3. Budowa linii kablowej nn

Energa - Operator Oddział w Toruniu, budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zespołu budynków jednorodzinnych w miejscowości Wielgie, gmina Wielgie na działkach nr 243, 149/2 i [...]

2. Budowa sieci wodociągowej

Cecylia Skowrońska, budowa sieci wodociągowej w Lipnie przy ul. Górnej, obręb ewidencyjny nr 5, dz. nr 1209/1 i 1204.Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

1. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Renata Androsiuk, budowa mieszkalnego jednorodzinnego w Skępem przy ul. Topolowej, obręb ewidencyjny nr 2, dz. nr 63/5.Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

metryczka