Budżet na rok 2015


Budżet na rok 2015
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015
wraz z sygnaturami - Plik do pobrania (300kB) pdf
Budżet cz1 - Plik do pobrania (6948kB) pdf
Budżet cz2 i załączniki do 6a - Plik do pobrania (9260kB) pdf
Pozostałe załączniki od załącznika 6b - Plik do pobrania (3113kB) pdf
Część opisowa budżetu - Plik do pobrania (8671kB) zip


Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu powiatu za rok 2015.pdf (1443kB) pdf


Uchwała nr III/13/2014 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015.
(odsyłacz powyżej)

Uchwała 4/P/2014 Składu orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 8.12.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok
Plik do pobrania (2559kB) pdf


Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
IV kwartał Plik do pobrania (262kB) pdf
III kwartał Plik do pobrania (259kB) pdf
II kwartał Plik do pobrania (259kB) pdf
I kwartał Plik do pobrania (258kB) pdf


Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
IV kwartał Plik do pobrania (1568kB) pdf
III kwartał Plik do pobrania (1591kB) pdf
II kwartał Plik do pobrania (1569kB) pdf
I kwartał Plik do pobrania (1514kB) pdfRb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
IV kwartał Plik do pobrania (903kB) pdf
III kwartał Plik do pobrania (901kB) pdf
II kwartał Plik do pobrania (877kB) pdf
I kwartał Plik do pobrania (855kB) pdf
bilans Plik do pobrania (622kB) pdf

Rb-ST
sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy: na koniec 2015 roku Plik do pobrania (200kB) pdf


Rb-Z
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
IV kwartał Plik do pobrania (93kB) pdf
III kwartał Plik do pobrania (90kB) pdf
II kwartał Plik do pobrania (90kB) pdf
I kwartał Plik do pobrania (90kB) pdf


Rb-N
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI
ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
IV kwartał Plik do pobrania (348kB) pdf
III kwartał Plik do pobrania (347kB) pdf
II kwartał Plik do pobrania (348kB) pdf
I kwartał Plik do pobrania (347kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu w Lipnie (29 grudnia 2014)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (21 stycznia 2015, 12:33:46)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Sławomir Eluszkiewicz (4 maja 2016, 07:38:34)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1735