Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie 2

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne:
pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych
zlokalizowanego w miejscowości Wólka, gm. Skępe
i wprowadzanie ścieków  oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego oraz Wygaszenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Starosty Lipnowskiego z dnia 30 października 2009 r., znak: 0Ś.6ŻŻ3-52/09.
informacja (746kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Klimaszewska (22 marca 2019)
Opublikował: Katarzyna Klimaszewska (22 marca 2019, 12:46:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 511