Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2014
cz1 - Plik do pobrania (7764kB) pdf
cz2 - Plik do pobrania (2751kB) pdf

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:
Rb-27S IV kwartał - Plik do pobrania (925kB) pdf
Rb-27S III kwartał - Plik do pobrania (8713kB) pdf
Rb-27S II kwartał - Plik do pobrania (8213kB) pdf
Rb-27S I kwartał - Plik do pobrania (7629kB) pdf

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:

Rb-28S zbiorczy do grudnia 2014 - Plik do pobrania (1276kB) pdf

Rb-28S IV kwartał - Plik do pobrania (1561kB) pdf

Rb-28S III kwartał -
Plik do pobrania (1582kB) pdf

Rb-28S II kwartał cz1. - Plik do pobrania (8675kB) pdf
Rb-28S II kwartał cz2. - Plik do pobrania (9783kB) pdf
Rb-28S II kwartał cz3.+zbiorczy do czerwca 2014 - Plik do pobrania (2626kB) pdf

Rb-28S I kwartał cz1. - Plik do pobrania (6710kB) pdf
Rb-28S I kwartał cz2. - Plik do pobrania (7906kB) pdf
Rb-28S I kwartał cz3. - Plik do pobrania (2477kB) pdf
Rb-28S zbiorczy do marca 2014 - Plik do pobrania (1271kB) pdfUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 (35kB) pdf

Załącznik do uchwały (518kB) excel

Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji komunalnych (2352kB) pdf

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014..doc (66kB) word

Załącznik do Uchwały Nr 341-2014 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14.03.2014 r..xls (61kB) plik

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH: Plik do pobrania (333kB) pdf


Rb-ST SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: Plik do pobrania (199kB) pdf


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:
1. Kwartał I (zip):  Rb-NDS.zip (1383kB) zip
3. Kwartał III: Rb-NDS.pdf (1336kB) pdf
4. Kwartał IV: Plik do pobrania (263kB) pdf


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:
1. Kwartał I (zip): RB-N.zip (1549kB) zip
3. Kwartał III: Rb-N.pdf (1101kB) pdf
4. Kwartał IV: Plik do pobrania (347kB) pdfRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARNACJI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:
1. Kwartał I (zip): Rb-Z.zip (1719kB) zip
3. Kwartał III: Rb-Z.pdf (1453kB) pdf
4. Kwartał IV: Plik do pobrania (94kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu w Lipnie (19 grudnia 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (28 stycznia 2014, 10:01:21)

Ostatnia zmiana: Sławomir Eluszkiewicz (21 kwietnia 2016, 13:32:55)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3826