Zarządzenie Nr 44/2016 Starosty Lipnowskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 44/2016

Starosty Lipnowskiego

z dnia 27 grudnia 2016 r.


w sprawie: przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2017 r.


Na podstawie art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (
tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:§ 1. Przyjąć do realizacji plan audytu na 2017 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Audytorowi Wewnętrznemu

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Załącznik do zarządzenia (99kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (27 grudnia 2016)
Opublikował: Jan Garbarczyk (2 marca 2017, 10:05:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 988