Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Lipnowskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 6/2017

Starosty Lipnowskiego

z dnia 27 stycznia 2017 r.w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego w 2016 r.


Na podstawie art. 283 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:


§1. Zatwierdzić sprawozdanie z realizacji planu audytu w 2016 r., stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Audytorowi Wewnętrznemu

Załącznik do zarządzenia (52kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (27 stycznia 2017)
Opublikował: Jan Garbarczyk (2 marca 2017, 10:01:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 861