Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Lipnowskiego z dnia 7 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 3/2013

Starosty Lipnowskiego

z dnia 7 stycznia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego w 2012 r.

Na podstawie art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.: w 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 123, poz. 835, Dz. U. Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 238, poz. 1578, Dz. U. Nr 257, poz. 1726, w 2011 r. Dz. U. Nr 201, poz. 1183, Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Dz. U. Nr 234, poz. 1386, Dz. U. Nr 291, poz. 1707, Dz. U. Nr 240, poz. 1429) w związku z art. 34 ust. 1ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1592 tekst jedn. ze zm.: w 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, w 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, w 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, w 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, w 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, w 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241; w 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675, Dz. U. Nr 40, poz. 230; w 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887)zarządzam, co następuje:


§1. Zatwierdzić sprawozdanie z realizacji planu audytu w 2012 r., stanowiące załącznik do Zarządzenia

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Powiatu

Sprawozdanie z audytu 2012 (92kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (7 stycznia 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (31 stycznia 2013, 14:02:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1630