Audyt Wewnętrzny

Audyt Wewnętrzny

Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Lipnowskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Lipnowskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego w 2016 r. Na podstawie art. 283 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 44/2016 Starosty Lipnowskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 44/2016 Starosty Lipnowskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2017 r. Na podstawie art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. [...]

Zarządzenie Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego Z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego Z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia dokumentów związanych z procedurą przeprowadzania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lipnie i jednostkach organizacyjnych [...]

Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Lipnowskiego z dnia 7 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Lipnowskiego z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego w 2012 r. Na podstawie art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o [...]

Zarządzenie Nr 60/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 60/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia planu audytu wewnętrznego w 2013 r. Na podstawie art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, [...]

metryczka