Protokół Nr 93/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 czerwca 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Anna Smużewska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

  2. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 06 czerwca 2013r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu zostały podjęte decyzje dotyczące stanowisk dyrektorów w Zespole Szkół w Lipnie i Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Wskazał, że zgodnie z podjętymi decyzjami został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/ Wisłą oraz została przeprowadzona rozmowa z Panem Leszkiem Statkiewiczem kandydatem na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie. Zaproponował powierzenie Panu Leszkowi Statkiewiczowi stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie na okres 5 lat.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że art. 36 a ustawy o systemie oświaty dopuszcza przydłużenie stanowiska po wcześniej wygranym konkursie bez konieczności przeprowadzenia procedury konkursowej na okres 5 lat.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o rozpoczęciu działań prowadzących do przedłużenia powierzenia panu Leszkowi Statkiewiczowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie na okres 5 lat oraz zobowiązał Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do przeprowadzenia stosownych procedur (uzgodnienie z Kuratorium Oświaty, opinia Rady Pedagogicznej).

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz. 9,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 17 czerwca 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

    Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (17 czerwca 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (20 lutego 2014, 11:57:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 813